Nieuws

Kwartaalverslag Q4-2019 is verschenen

31 januari 2020

Het kwartaalverslag over het vierde de kwartaal van 2019 is verschenen. U kunt het verslag downloaden via onze website.

In het vierde kwartaal steeg de actuele dekkingsgraad van 110,9% eind september 2019 naar 117,0% eind december 2019. De toename van de dekkingsgraad kwam doordat de rekenrente steeg en aandelenmarkten goede rendementen lieten zien. Dit kwam voornamelijk doordat beleggers positiever zijn geworden nu twee risico’s voor de wereldeconomie op korte tijd zijn afgenomen. De handelsoorlog tussen de VS en China is geluwd, terwijl op korte termijn de kans op een harde Brexit is afgenomen. Door de stijging van de rente was het rendement op de portefeuille met vastrentende waarden negatief. Maar het negatieve effect op de dekkingsgraad werd meer dan goedgemaakt door een daling van de voorziening pensioenverplichtingen. Per saldo leidde de hogere rente dus tot een hogere dekkingsgraad. Door de goede aandelenrendementen steeg de waarde van de portefeuille met zakelijke waarden. Door de stijging van de rente en de toename van de portefeuille met zakelijke waarden steeg de dekkingsgraad met iets meer dan 6 procentpunt in het vierde kwartaal.

Naar Financiële positie
Bijlage Grootte

Download kwartaalverslag

31 januari 2020

Lees hoe Philips Pensioenfonds er financieel voor staat.

426.92 kB