Downloads

Handige downloads

Hier ziet u een overzicht met publicaties van Philips Pensioenfonds. U kunt de hier getoonde brochures, formulieren en rapportages downloaden.

 • Jaarverslagen

  In het jaarverslag legt het Bestuur van Philips Pensioenfonds verantwoording af over een bepaald verslagjaar.

  Documenten
  2019_Jaarverslag Philips Pensioenfonds

  28 mei 2020
  In dit jaarverslag legt het Bestuur van Philips Pensioenfonds verantwoording af over het verslagjaar 2019.

  2018_Jaarverslag Philips Pensioenfonds

  06 juni 2019
  In dit jaarverslag legt het Bestuur van Philips Pensioenfonds verantwoording af over het verslagjaar 2018.

  2017_Jaarverslag Philips Pensioenfonds

  05 juni 2018
  In dit jaarverslag legt het Bestuur van Philips Pensioenfonds verantwoording af over het verslagjaar 2017.

  2016_Jaarverslag Philips Pensioenfonds

  24 mei 2017
  In dit jaarverslag legt het Bestuur van Philips Pensioenfonds verantwoording af over het verslagjaar 2016.

  2015_Jaarverslag Philips Pensioenfonds

  19 mei 2016
  In dit jaarverslag legt het Bestuur van Philips Pensioenfonds verantwoording af over het verslagjaar 2015.

  2014_Jaarverslag Philips Pensioenfonds

  12 mei 2015
  In dit jaarverslag legt het Bestuur van Philips Pensioenfonds verantwoording af over het verslagjaar 2014.

  2013_Jaarverslag Philips Pensioenfonds

  02 mei 2014
  In dit jaarverslag legt het Bestuur van Philips Pensioenfonds verantwoording af over het verslagjaar 2013.

 • Kwartaalverslagen

  Documenten
  Kwartaalverslag 2020 Q3

  03 november 2020
  Lees in dit kwartaalverslag over de financiële positie van Philips Pensioenfonds in het derde kwartaal van 2020.

  Kwartaalverslag 2020 Q2

  26 juli 2020
  Lees in dit kwartaalverslag over de financiële positie van Philips Pensioenfonds in het tweede kwartaal van 2020.

  Kwartaalverslag 2020 Q1

  30 april 2020
  Lees in dit kwartaalverslag over de financiële positie van Philips Pensioenfonds in het eerste kwartaal van 2020.

  Kwartaalverslag 2019 Q4

  31 januari 2020
  Lees in dit kwartaalverslag over de financiële positie van Philips Pensioenfonds in het vierde kwartaal van 2019.

  Kwartaalverslag 2019 Q3

  30 oktober 2019
  Lees in dit kwartaalverslag over de financële positie van Philips Pensioenfonds in het derde kwartaal van 2019.

  Kwartaalverslag 2019 Q2

  25 juli 2019
  Lees in dit kwartaalverslag over de financële positie van Philips Pensioenfonds in het tweede kwartaal van 2019.

  Kwartaalverslag 2019 Q1

  26 april 2019
  Lees in dit kwartaalverslag over de financële positie van Philips Pensioenfonds in het eerste kwartaal van 2019.

  Kwartaalverslag 2018 Q4

  25 januari 2019
  Lees in dit kwartaalverslag over de financële positie van Philips Pensioenfonds in het vierde kwartaal van 2018.

  Kwartaalverslag 2018 Q3

  26 oktober 2018
  Lees in dit kwartaalverslag over de financële positie van Philips Pensioenfonds in het derde kwartaal van 2018.

  Kwartaalverslag 2018 Q2

  27 juli 2018
  Lees in dit kwartaalverslag over de financële positie van Philips Pensioenfonds in het tweede kwartaal van 2018.

  Kwartaalverslag 2018 Q1

  27 april 2018
  Lees in dit kwartaalverslag over de financële positie van Philips Pensioenfonds in het eerste kwartaal van 2018.

  Kwartaalverslag 2017 Q4

  26 januari 2018
  Lees in dit kwartaalverslag over de financële positie van Philips Pensioenfonds in het vierde kwartaal van 2017.

  Kwartaalverslag 2017 Q3

  27 oktober 2017
  Lees in dit kwartaalverslag over de financële positie van Philips Pensioenfonds in het derde kwartaal van 2017.

  Kwartaalverslag 2017 Q2

  28 juli 2017
  Lees in dit kwartaalverslag over de financële positie van Philips Pensioenfonds in het tweede kwartaal van 2017.

  Kwartaalverslag 2017 Q1

  28 april 2017
  Lees in dit kwartaalverslag over de financële positie van Philips Pensioenfonds in het eerste kwartaal van 2017.

 • Generaties

  Generaties is het magazine van Philips Pensioenfonds en verschijnt minstens tweemaal per jaar.

  Documenten
  Generaties mei 2020

  02 juni 2020
  In de mei-editie van Generaties blikken twee bestuursleden terug op het jaar 2019. Ook staan zij uitgebreid stil bij actuele ontwikkelingen rond de coronacrisis. In deze editie leest u in verschillende artikelen ook meer over de beleggingen van Philips Pensioenfonds in hypotheken.

  Generaties december 2019

  19 december 2019

  Generaties Juni 2019

  07 juni 2019

  Generaties Januari 2019

  31 januari 2019

  Generaties Oktober 2018

  31 oktober 2018

  Generaties Juni 2018

  30 juni 2018

  Generaties Februari 2018

  28 februari 2018

  Generaties Oktober 2017

  31 oktober 2017

  Generaties Mei 2017

  31 mei 2017

  Generaties Januari 2017

  31 januari 2017

 • Brochures

 • Pensioen 123

  Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Laag 1 vindt u hier. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over het flex pensioen. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 documenten met gedetailleerde informatie over de pensioenregeling en het Fonds. Laag 3 vindt u in laag 2. 

  Documenten
  Pensioen 123 flex pensioen

  10 september 2020
  In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in het flex pensioen. Op deze website kunt u ook laag 2 en 3 van Pensioen123 bekijken.

  Pensioenvergelijker flex pensioen

  01 april 2020
  Met deze vergelijker krijgt u een beeld van de verschillen tussen twee pensioenregelingen.

 • Formulieren

  Hier vindt u formulieren waarmee u uw persoonlijke pensioenzaken kunt regelen. U vindt deze formulieren ook terug in MijnPPF.

  Documenten
  Formulier Opgave Bankrekening

  16 juli 2020
  Met dit formulier kunt u uw bankrekeningnummer opgeven.

  Formulier Loonheffing

  31 januari 2020
  Met dit formulier kunt u opgeven of u wilt dat Philips Pensioenfonds de loonheffingskorting toepast op uw pensioen.

  Formulier Waardeoverdracht

  31 januari 2020
  Als u een nieuwe deelnemer van Philips Pensioenfonds bent, heeft u de mogelijkheid om het pensioen dat u elders heeft opgebouwd, over te dragen naar Philips Pensioenfonds. Met dit formulier vraagt u een offerte op voor deze waardeoverdracht.

  Formulier Partnerregistratie

  31 januari 2020
  Met dit formulier kunt u de partner met wie u ongehuwd samenwoont, aanmelden bij Philips Pensioenfonds. Door uw partner aan te melden, zorgt u ervoor dat hij/zij recht heeft op nabestaandenpensioen na uw overlijden.

  Mededelingsformulier verdeling ouderdomspensioen bij scheiding

  08 augustus 2019
  Kiest u samen met uw ex-partner voor een afwijkende verdeling of conversie? Stuur dan het 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’ op. Dit moet u binnen twee jaar na uw echtscheiding doen. Het formulier moet door u én uw ex-partner worden ondertekend. De brochure kunt u downloaden van de website van de Rijksoverheid. Stuur met het formulier ook een gewaarmerkte kopie van het document mee waarin de afspraken zijn vastgelegd: het echtscheidingsconvenant, de beëindigingsovereenkomst of de huwelijkse voorwaarden / partnerschapsvoorwaarden.

  Formulier Bewijs Van In Leven Zijn

  26 juli 2019
  Dit formulier is van belang als u pensioen ontvangt in het buitenland.

  Formulier Wijzigen Bankrekening

  29 mei 2019
  Met dit formulier kunt u uw bankrekeningnummer wijzigen.

  Formulier KWF Kankerbestrijding

  18 mei 2019
  U heeft de mogelijkheid om als pensioenontvanger maandelijks een kleine bijdrage voor KWF Kankerbestrijding te laten inhouden van uw pensioen.

  Formulier Afstandsverklaring Bijzonder Nabestaandenpensioen

  18 mei 2019
  Is uw relatie geëindigd? Dan wordt het nabestaandenpensioen dat u tot het einde van uw relatie had opgebouwd uitbetaald aan uw ex-partner na uw overlijden. Met dit formulier kan uw ex-partner afstand doen van dit 'bijzonder nabestaandenpensoen'.

  Formulier ANW Hiaat

  18 mei 2019
  Met de Anw-hiaatverzekering regelt u een extra inkomen voor uw partner na uw overlijden. U kunt de verzekering afsluiten binnen twee maanden nadat u in dienst bent getreden, of wanneer u een relatie krijgt of wanneer u een kind krijgt.

 • Reglementen pensioenregelingen

 • Beleidsdocumenten

  Documenten
  Klachtenregeling Pensioenen St Philips Pensioenfonds

  30 september 2020
  Bent u het ergens niet mee eens? Dan kunt u uw klacht bij ons neerleggen. Wij doen ons best om uw pensioen op een persoonlijke en correcte manier te regelen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over ons. Bijvoorbeeld over een besluit dat is genomen over uw pensioen. Laat het ons dan weten. Zo kunnen wij u helpen en onze dienstverlening verbeteren. In de Klachtenregeling Pensioenen leest u hoe u een klacht kunt neerleggen bij het Bestuur.

  Verklaring Beleggingsbeginselen april 2020

  04 september 2020
  Het beleggingsbeleid is van doorslaggevend belang voor zowel de veiligheid als de betaalbaarheid van het pensioen. Om deze reden zijn pensioenfondsen verplicht een Verklaring inzake de beleggingsbeginselen op te stellen. Hierin leggen pensioenfondsen verantwoording af over de uitgangspunten die zij hanteren bij de invulling van het beleggingsbeleid en de wijze waarop het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd.

  Terugvorderingsbeleid

  20 augustus 2020
  In het terugvorderingsbeleid is beschreven hoe Philips Pensioenfonds omgaat met een situatie waarbij te veel pensioen is uitbetaald aan een deelnemer.

  Gedragscode Geldend Vanaf 2017

  29 juni 2020

  Samenvatting Herstelplan

  09 juni 2020

  Klokkenluidersregeling September 2019

  27 januari 2020

  Philips Pensioenfonds Statuten November 2019

  18 november 2019

  Beloningsbeleid

  09 september 2019
  Het beloningsbeleid is van toepassing op de bestuurders, leden van de overige organen en medewerkers van het Fonds.

  Samenvatting Crisisplan 2019

  25 juni 2019
  Dit crisisplan beschrijft wat het Algemeen Bestuur van Philips Pensioenfonds gaat doen als het Fonds in een crisissituatie terechtkomt of dreigt te komen. Dit is nodig om goed voorbereid te zijn op een dergelijke situatie. De maatregelen in het plan kunnen gevolgen hebben voor uw pensioen. Daarom informeren wij u over ons crisisplan.

  Uitvoeringsovereenkomst Signify

  01 januari 2019

  Uitvoeringsovereenkomst Philips

  01 januari 2019

 • Kernbedragen

 • Toelichting pensioenspecificatie

  U ontvangt alleen een nieuwe pensioenspecificatie als het nettobedrag van de desbetreffende maand afwijkt van de vorige maand. Hier vindt u de toelichting op uw pensioenspecificatie.

  Documenten
 • Uniform Pensioenoverzicht

  Toelichtingen behorende bij het Uniform Pensioenoverzicht 2020 en 2019.

  Documenten
  Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2020 niet meer in dienst

  03 september 2020
  Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2020 voor deelnemers die niet meer in dienst zijn bij Philips of Signify.

  Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2020 in dienst

  09 juni 2020
  Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2020 voor deelnemers in dienst bij Philips of Signify.

  Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2019 niet meer in dienst

  06 november 2019
  Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2019 voor deelnemers die niet meer in dienst zijn bij Philips of Signify

  Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2019 in dienst

  06 november 2019
  Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2019 voor deelnemers in dienst bij Philips of Signify

 • Privacyverklaring

Boven