Pensioen 123 Laag 1

Hoe bouwt u pensioen op?

Gecontroleerd op 3 maart 2021

Laag 1

Op drie manieren

U bouwt op drie manieren pensioen op:

  • A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
  • B. Pensioen bij Philips Pensioenfonds. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
  • C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Middelloon

U bouwt elk jaar een stukje van uw pensioen op. Uw totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. U krijgt dit pensioen vanaf uw pensioendatum en zolang u leeft. Hoeveel pensioen u opbouwt, hangt af van de premie die beschikbaar is voor uw pensioen. Dit heet een collectieve beschikbare premieregeling (CDC).

Opbouw

U bouwt elk jaar een deel van uw pensioen op. Dat doet u niet over uw hele brutoloon. Want over € 15.274 bouwt u (2021) geen pensioen op. De reden van de toepassing van dit ‘drempelbedrag’ is dat u van de overheid ook al een basispensioen ontvangt, de AOW. Over het brutoloon (tot maximaal € 112.189) min het drempelbedrag bouwt u elk jaar 1,85% aan pensioen op. Het opbouwpercentage van 1,85% is geen vast gegeven. Onder bepaalde omstandigheden kan de opbouw worden verlaagd.

Premie

U betaalt maandelijks een eigen bijdrage voor uw pensioen aan uw werkgever. Uw werkgever betaalt vervolgens een vast percentage van het bedrag waarover u pensioen opbouwt als pensioenpremie aan het Pensioenfonds. Deze premie is inclusief uw eigen bijdrage. Op uw salarisspecificatie ziet u de bruto hoogte van uw eigen bijdrage.