Pensioen 123 Laag 1

Welke keuzes heeft u zelf?

Gecontroleerd op: 18 augustus 2022

Laag 1

Waardeoverdracht

Heeft u via een vorige werkgever pensioen opgebouwd? U kunt dit pensioen meestal meenemen naar Philips Pensioenfonds.

Grafische weergave van twee portemonnees met de letters A en B erop. Eronder staat 'Vergelijk'.

Pensioenvergelijker

U kunt uw pensioen vergelijken met andere pensioenregelingen met behulp van de Pensioenvergelijker.

Extra pensioen

Heeft u een partner die geen recht heeft op een (volledige) Anw-uitkering van de Nederlandse overheid als u komt te overlijden? Dan kunt u - onder bepaalde voorwaarden - bij Philips Pensioenfonds een Anw-hiaatverzekering afsluiten.

Netto pensioenregeling

U bouwt pensioen op over het inkomen tot € 114.866. Verdient u meer, dan kunt u zelf voor extra pensioen sparen via de vrijwillige netto pensioenregeling van uw werkgever bij ABN AMRO Pensioenen (020 – 583 11 11).

Nabestaandenpensioen inruilen voor ouderdomspensioen

Wilt u (een deel van) het nabestaandenpensioen voor uw partner inruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat.

Eerder of later met pensioen

Wilt u eerder of later dan op uw pensioenleeftijd met pensioen gaan? Dat kan. Uw pensioenleeftijd moet wel liggen tussen 60 en 70 jaar. Gaat u voor uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan ontvangt u nog geen AOW-pensioen van de overheid. U kunt dan tot uw AOW-leeftijd een overbruggingspensioen inkopen.

Hoog-laagregeling

U kunt ervoor kiezen om in de eerste jaren na uw pensionering meer pensioen te krijgen. En daarna minder. Dit heet de hoog-laagregeling.