Pensioen 123 Laag 1

Hoe zeker is uw pensioen

Gecontroleerd op: 18 augustus 2022

Laag 1

Risico's

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. We hebben namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Philips Pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen. 
  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. 
  • Het opbouwpercentage van 1,85% is geen vast gegeven. Onder bepaalde omstandigheden kan het opbouwpercentage worden verlaagd. 
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Indexatie

Philips Pensioenfonds probeert uw opgebouwde pensioen elk jaar mee te laten groeien met de collectieve cao-schaalaanpassing bij Philips (ook voor diegenen die werkzaam zijn bij Signify). Dit heet ‘indexatie’. Indexatie is geen vanzelfsprekendheid. Of en in hoeverre indexatie mogelijk is, is afhankelijk van de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds. Philips Pensioenfonds heeft de opgebouwde pensioenen in de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd:

  Verhoging
per 1 april
Onze
ambitie
Prijsstijging
2022 1,98% 1,6% 6,4%
2021  0,00%  3,4%  1,6%
2020  0,64%  2,0%  1,8%

Tekort

Als we te weinig financiële buffers hebben, nemen we – als dat nodig is – één of meer van deze maatregelen:

  • We verhogen uw pensioen niet (volledig) door indexatie.
  • In het uiterste geval verlagen wij uw opgebouwde pensioen.

De premie die beschikbaar is voor uw pensioen, kan in een jaar onvoldoende zijn. Is de premie onvoldoende? Dan bouwt u misschien minder pensioen op.