Pensioen 123 Laag 2

Risico's

Gecontroleerd op 31 maart 2021

Laag 2

Welke risico’s zijn er?

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s kunnen leiden tot een tekort.

De rentestand beïnvloedt de waarde van de pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Philips Pensioenfonds ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duur.

Philips Pensioenfonds gebruikt de totale pensioenpremie, met vermindering van kosten, voor het financieren van uw jaarlijkse pensioenopbouw van 1,85%. Is in een jaar de storting van de pensioenpremie niet voldoende om de pensioenopbouw van 1,85% te financieren? Dan wordt het opbouwpercentage voor dat jaar verlaagd. U bouwt dan dus gedurende een jaar minder pensioen op.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Philips Pensioenfonds ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn meer risico’s waar Philips Pensioenfonds rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Philips Pensioenfonds moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement van Philips Pensioenfonds leest u in ons jaarverslag. 

Besluiten van het Algemeen Bestuur over het indexatiebeleid zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds. Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden.

Laag 3

Het jaarverslag en andere handige documenten vindt u op onze downloadpagina. 

Ga naar downloads