Pensioen 123 Laag 2

Indexatie

Gecontroleerd op 31 maart 2021

Laag 2

Welvaartsvast pensioen / Verhoging van uw pensioen

Geld wordt ieder jaar minder waard als prijzen stijgen. U kunt dan met hetzelfde bedrag minder kopen dan het voorgaande jaar. Dat heet ‘inflatie’. Philips Pensioenfonds probeert daarom uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen met de looninflatie (de collectieve cao-schaalaanpassing binnen Philips, ook voor diegenen die werkzaam zijn bij Signify). Dat noemen wij onze ‘ambitie’.

Indexatie niet altijd mogelijk
Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de collectieve cao-schaalaanpassing. Of en in hoeverre indexatie mogelijk is, is afhankelijk van de financiële situatie van Philips Pensioenfonds. Als de beleidsdekkingsgraad te laag is, kan het zo zijn dat Philips Pensioenfonds uw opgebouwde pensioen niet of niet volledig kan verhogen. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan eventuele gemiste indexatie worden ingehaald.

Jaarlijks besluit
Het Algemeen Bestuur besluit ieder jaar of en in welke mate uw opgebouwde pensioen wordt verhoogd door indexatie. Dat gebeurt op basis van de zogenoemde indexatiestaffel. Daarin is vastgelegd bij welke beleidsdekkingsgraad gehele of gedeeltelijke indexatie kan plaatsvinden. Het Algemeen Bestuur kan altijd besluiten om af te wijken van de indexatiestaffel. Meer informatie hierover leest u hier

Houdt uw opgebouwde pensioen zijn waarde?
De afgelopen jaren heeft Philips Pensioenfonds de opgebouwde pensioenen van pensioenopbouwers als volgt geïndexeerd*:

  Verhoging per 1 april Onze ambitie Stijging van de prijzen
2021 0,00% 3,40% 1,60%
2020 0,64% 2,00% 1,80%
2019 2,25% 3,00% 2,20%
2018 0,22%
0,38%**
1,50% 1,50%
2017 0,00% 2,10% 1,70%
2016 0,00% 1,60% 0,60%
2015 0,0% 1,50% 0,0%
2014 2,05% 4,50% 1,40%
2013 0,00% 3,00% 3,00%
2012 0,00% 0,75% 2,50%
2011 0,00% 0,00% 2,00%
2010 1,00%** 1,00% 0,80%

* De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.
** Verhoging per 1 november

Verhogen van uw pensioen na ontslag of pensionering
Gaat u met ontslag of met pensioen? Dan past Philips Pensioenfonds uw pensioen op een andere manier aan. Philips Pensioenfonds probeert dan ieder jaar uw pensioen mee te laten groeien met de prijsinflatie, gebaseerd op de stijging van de afgeleide consumentenprijsindex.

Laag 3

Meer weten? Ga naar onze downloadpagina.

Ga naar downloads