Pensioen 123 Laag 2

Extra pensioen

Gecontroleerd op 11 mei 2021

Laag 2

Anw-hiaatverzekering

Als u overlijdt, ontvangt uw partner van Philips Pensioenfonds een nabestaandenpensioen. Daarnaast heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of een of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Krijgt uw partner geen (volledige) Anw-uitkering van de overheid? Dan kunt u bij Philips Pensioenfonds vrijwillig een Anw-hiaatverzekering afsluiten. Uw partner ontvangt dan na uw overlijden elke maand een extra bedrag van Philips Pensioenfonds.

U kunt deze verzekering afsluiten als uw partner nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt. Daarnaast kunt u de Anw-hiaatverzekering alleen afsluiten binnen twee maanden nadat u:

  • in dienst bent gekomen bij Philips of Signify;
  • een (nieuwe) relatie krijgt;
  • een kind heeft gekregen.
     

Per april 2021 is het maximaal te verzekeren bedrag € 18.269 per jaar. U kunt ook kiezen voor een ander bedrag: € 12.179,33 of € 6.089,67 per jaar. Het verzekerde bedrag verlagen kan op elk moment. Verhogen kan alleen als u een kind krijgt. Geeft u dit dan binnen twee maanden na de geboorte van uw kind aan ons door.

De premie die u betaalt, hangt af van uw leeftijd en het verzekerde bedrag. De premie wordt ingehouden op uw bruto maandsalaris van uw werkgever. De Anw-hiaatverzekering loopt door tot uw AOW-leeftijd. Als uw partner op dat moment jonger is, heeft u de mogelijkheid de verzekering tegen een individuele premie voort te zetten tot uw partner de AOW-leeftijd bereikt.

Uw verzekering stopt vanzelf als één van onderstaande situaties ontstaat:

  • Uw relatie is beëindigd.
  • U gaat weg bij Philips of Signify.
  • Uw partner bereikt de AOW-leeftijd.
  • Uw partner overlijdt.

U kunt ook zelf altijd uw verzekering beëindigen. Wij zorgen ervoor dat u dan geen premie meer betaalt.

Kijk hier voor de actuele premie. Meer informatie over de Anw-regeling van de overheid kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl

Laag 3

Meer weten? Ga naar onze downloadpagina. Hier kunt u ook het formulier 'Anw-hiaatverzkering' downloaden.

Ga naar downloads