Pensioen 123 Laag 2

Opbouw

Gecontroleerd op 26 maart 2021

Laag 2

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,85% aan ouderdomspensioen op.

Het opbouwpercentage van 1,85% is geen vast gegeven. Het kan onder bepaalde omstandigheden ook lager zijn. U bouwt dan gedurende een bepaalde periode minder pensioen op.

Rekenvoorbeeld
Stel: u verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 15.000. U bouwt in dat jaar 1,85% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is € 185 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering jaarlijks ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele verhoging (indexatie).

Let op!
De opbouw van pensioen is via het flex pensioen geregeld voor het inkomen tot € 112.189. Heeft u een hoger inkomen? Dan kunt u zelf voor extra pensioen sparen via de vrijwillige netto pensioenregeling bij ABN AMRO Pensioenen. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met ABN AMRO Pensioenen.

Laag 3

Wilt u meer weten? Ga dan naar onze downloadpagina voor handige documenten en formulieren.

Ga naar downloads