Pensioen 123 Laag 2

Premie

Gecontroleerd op 3 maart 2021

Laag 2

U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen

U en uw werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. Uw werkgever draagt een vast percentage van de pensioengrondslagen af waaruit de pensioenregeling betaald moet worden. Het vaste premiepercentage bedraagt totaal:

  • Voor het flex pensioen (cao) 29,4%
  • Voor het flex pensioen ES (Executives en Senior Directors) 30,3%

Deze premie staat tot en met 2021 vast. Deze premie is inclusief uw eigen bijdrage. Philips-medewerkers betalen 2% van de pensioengrondslag aan de werkgever. Signify-medewerkers betalen 5% van de pensioengrondslag aan de werkgever. De pensioengrondslag is het deel van uw salaris tot maximaal € 112.189 dat meetelt voor pensioenopbouw.

Uw werkgever betaalt elke maand de pensioenpremie aan Philips Pensioenfonds. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw brutoloon. Het exacte bedrag staat op uw salarisspecificatie. De premie die uw werkgever betaalt, staat niet op uw salarisspecificatie.

Laag 3

Wilt u meer weten? Ga dan naar onze downloadpagina voor handige documenten en formulieren.

Ga naar downloads