Pensioen 123 Laag 2

Op drie manieren

Gecontroleerd op 3 maart 2021

Laag 2

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl voor uw AOW-leeftijd.

De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl.

Let op!
Heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt
De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht. Het Uniform Pensioenoverzicht ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij Philips Pensioenfonds. Op het Uniform Pensioenoverzicht staan het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd én het pensioen op uw pensioenleeftijd als u tot dat moment bij Philips Pensioenfonds pensioen blijft opbouwen. Op het Uniform Pensioenoverzicht vindt u ook gegevens van het nabestaanden- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u heeft opgebouwd bij werkgevers die u hiervoor misschien heeft gehad.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werk. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten.

Let op!
Heeft u een inkomen boven € 112.189? Dan kunt u zelf voor extra pensioen sparen via de vrijwillige netto pensioenregeling bij ABN AMRO Pensioenen. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met ABN AMRO Pensioenen.

 

Laag 3

Wilt u meer weten? Ga dan naar onze downloadpagina voor handige documenten en formulieren.

Ga naar downloads