Pensioen 123 Laag 2

Middelloon

Gecontroleerd op 3 maart 2021

Laag 2

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. Philips Pensioenfonds houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’.

Over uw brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,85% aan pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele verhoging (indexatie). Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag elke maand zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Het opbouwpercentage van 1,85% is geen vast gegeven. Het kan onder bepaalde omstandigheden ook lager zijn. U bouwt dan gedurende een bepaalde periode minder pensioen op.

Let op!
De opbouw van pensioen is via het flex pensioen geregeld voor het inkomen tot € 112.189. Heeft u een inkomen boven € 112.189? Dan kunt u zelf voor extra pensioen sparen via de vrijwillige netto pensioenregeling bij ABN AMRO Pensioenen. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met ABN AMRO Pensioenen.

Laag 3

Wilt u meer weten? Ga dan naar onze downloadpagina voor handige documenten en formulieren.

Ga naar downloads