Nieuw in dienst

Gecontroleerd op:

Welkom bij Philips Pensioenfonds!

U werkt sinds kort bij Philips, Signify of Versuni

Veel nieuwe collega’s hebben zich aan u voorgesteld. Ook wij willen ons graag aan u voorstellen. Als u bij Philips, Signify of Versuni werkt, doet u automatisch mee met het flex pensioen. Dat is onze pensioenregeling. Wij zijn Philips Pensioenfonds. Welkom! Op de pagina Pensioen 123 leest u informatie over uw pensioenregeling. Daarnaast vindt u op deze webpagina informatie over uw pensioenregeling die voor u als nieuwe deelnemer belangrijk is.

Ga naar Pensioen 123

e-brochure

Bijlage Grootte
8 mei 2024

In deze e-brochure leest u alles over de belangrijkste zaken die u over uw pensioen moet weten wanneer u nieuw in dienst bent.

5.24 MB

Persoonlijke pensioenomgeving MijnPPF

Regel snel en eenvoudig uw pensioenzaken

Ten eerste is het goed om te weten dat u in onze beveiligde pensioenomgeving 'Mijn Philips Pensioenfonds' (MijnPPF) uw persoonlijke pensioengegevens kunt bekijken. Ook kunt u daarin aanpassingen doorgeven. De Pensioenplanner waarmee u uw pensioen kunt berekenen is onderdeel van MijnPPF. U logt in met DigiD.

Ga naar MijnPPF

Belangrijke informatie

Bent u nieuw in dienst? Lees dan deze informatie

Waardeoverdracht

Heeft u al eerder gewerkt? Dan heeft u waarschijnlijk via uw vorige werkgever pensioen opgebouwd. U kunt dit pensioen overdragen naar Philips Pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. 

Meer over waardeoverdracht

Direct regelen

Wilt u uw oude pensioen overdragen naar Philips Pensioenfonds? Vul dan het formulier in voor een vrijblijvende offerte.

Formulier Waardeoverdracht

Pensioen voor partner en kind

Na uw overlijden wilt u dat uw partner en kinderen goed verzorgd achterblijven. Als deelnemer van Philips Pensioenfonds hoeft u zich hier geen zorgen over te maken. Onze pensioenregeling zorgt voor een inkomen voor uw achterblijvende partner. Eventuele kinderen hebben misschien ook recht op een inkomen: het wezenpensioen. 

Meer over nabestaanden- en wezenpensioen

Actiepunt

Samenwoners opgelet! Het is van belang dat u uw partner bij ons aanmeldt. Want alleen dan betalen wij een nabestaandenpensioen uit na uw overlijden.

Formulier Partnerregistratie

Anw-hiaatverzekering

Als u overlijdt, krijgt uw partner van Philips Pensioenfonds automatisch een nabestaandenpensioen. Daarnaast kan hij of zij recht hebben op een Anw-uitkering van de Nederlandse overheid. Dit is een uitkering via de Algemene nabestaandenwet (Anw). U kunt bij ons een Anw-hiaatverzekering afsluiten voor uw partner. Dat is interessant als uw partner geen recht heeft op een (volledige) Anw-uitkering. 

 

Meer over Anw-hiaatverzekering

Actiepunt

Wilt u een Anw-hiaatverzekering afsluiten? Vul dan het formulier ‘Anw-hiaatverzekering’ in.

Formulier Anw-hiaatverzekering

Veelgestelde vragen

Wilt u nog meer weten?

U betaalt een eigen bijdrage voor uw pensioen. Deze premie wordt elke maand ingehouden op uw bruto maandsalaris. U betaalt op dit moment 2% van uw pensioengrondslag als u bij Philips werkt. Signify-medewerkers die onder het Flex reglement vallen betalen 5% van de pensioengrondslag aan de werkgever. Signify-medewerkers die onder het Flex-ES reglement vallen betalen 2% van de pensioengrondslag aan de werkgever. Heeft u de Anw-hiaatverzekering afgesloten? Dan betaalt u hiervoor ook een eigen bijdrage.

Philips Pensioenfonds probeert ieder jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen met de stijging van de lonen binnen Philips (ook voor diegenen die werkzaam zijn bij Signify of Versuni). Dit is onze ambitie die is vastgelegd in ons indexatiebeleid. Indexatie is geen vanzelfsprekendheid. Het Bestuur stelt jaarlijks vast of indexatie mogelijk is en zo ja, in welke mate. In hoeverre we onze ambitie kunnen waarmaken, hangt af van wat wettelijk mogelijk is op basis van onze financiële gezondheid. Daarnaast geldt dat we in 2026 met een goede financiële gezondheid willen overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel. De indexatie moet ook met het oog daarop verantwoord zijn.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de looninflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Ga naar indexatiebeleid
Financiele positie

Financiële positie

De financiële positie van Philips Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad.

Ga naar financiele positie