Pensioen voor partner en kind

Gecontroleerd op:

Pensioen voor partner en kind

Voor uw partner: nabestaandenpensioen

Na uw overlijden wilt u dat uw partner en kinderen goed verzorgd achterblijven. Als deelnemer van Philips Pensioenfonds hoeft u zich hier geen zorgen over te maken. Onze pensioenregeling zorgt voor een inkomen voor uw achterblijvende partner. Eventuele kinderen hebben misschien ook recht op een inkomen: het wezenpensioen. Om te zorgen dat uw partner levenslang pensioeninkomen krijgt als u overlijdt, is het belangrijk om uw partner aan te melden bij Philips Pensioenfonds.

 

Actie

Bijlage Grootte
18 juli 2023

Samenwoners opgelet! Het is van belang dat u uw partner bij ons aanmeldt. Alleen dan keren wij bij overlijden een nabestaandenpensioen uit.

199.49 kB

Uw partner aanmelden bij Philips Pensioenfonds

 

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap?

U hoeft uw partner niet zelf bij ons aan te melden. Uw gegevens krijgen wij automatisch van de gemeente waarin u woont. 

Woont u ongehuwd samen of in het buitenland?

Het is belangrijk dat u zelf uw partner aanmeldt bij ons. Alleen als uw partner bij ons is aangemeld, betalen wij een nabestaandenpensioen uit na uw overlijden.

Samenwoners opgelet! Bij overlijden keren wij een nabestaandenpensioen uit. Het is daarom van belang dat u de persoonsgegevens van uw partner aan ons doorgeeft.

U kunt uw partner aanmelden via het formulier 'Partnerregistratie'. Aanmelden van uw partner is overigens alleen nodig indien u ongehuwd samenwoont of in het buitenland woont. Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan is uw burgerlijke staat al aan het Pensioenfonds doorgegeven via de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP).

Verdient u meer dan € 128.810?

De opbouw van nabestaandenpensioen is via het flex pensioen geregeld voor het inkomen tot € 128.810. Verdient u meer, dan kunt u zelf voor extra pensioen sparen via de vrijwillige netto pensioenregeling van Philips bij Centraal Beheer PPI (020 - 591 4242).

Anw-hiaatverzekering

Als u overlijdt, krijgt uw partner van Philips Pensioenfonds automatisch een nabestaandenpensioen. Daarnaast kan hij of zij recht hebben op een Anw-uitkering van de Nederlandse overheid. Dit is een uitkering via de Algemene nabestaandenwet (Anw). U kunt bij ons een Anw-hiaatverzekering afsluiten voor uw partner. Dat is interessant als uw partner geen recht heeft op een (volledige) Anw-uitkering. 

Let op: u kunt een Anw-hiaatverzekering alleen afsluiten binnen 3 maanden nadat u: in dienst bent gekomen, een (nieuwe) relatie krijgt of een kind heeft gekregen. Op de pagina Anw-hiaat vindt meer informatie, de voorwaarden en een korte animatie over de Anw-hiaatverzekeringen.

Meer over Anw-hiaatverzekering

Actiepunt

Wilt u een Anw-hiaatverzekering afsluiten? Vul dan het formulier ‘Anw-hiaatverzekering’ in.

Formulier Anw-hiaatverzekering

Voor uw kinderen

Wezenpensioen

Uw kinderen hebben na uw overlijden misschien recht op wezenpensioen. Het wezenpensioen is een tijdelijk pensioeninkomen voor de kinderen. Ook voor kinderen zijn er vaak grote financiële gevolgen na het overlijden van één van de ouders. Zij willen bijvoorbeeld studeren en zijn financieel afhankelijk van u. 

Wanneer hebben uw kinderen recht op wezenpensioen?

Heeft u kinderen? Dan komen uw kinderen misschien in aanmerking voor een wezenpensioen. Dit geldt voor kinderen die jonger zijn dan 21 jaar. Als uw kinderen ouder zijn, ontvangen zij geen wezenpensioen. Als er meerdere kinderen zijn, dan krijgt elk kind een wezenpensioen. Als de kinderen jonger zijn dan 18 jaar wordt de betaling gedaan aan hun wettelijke vertegenwoordig(st)er. Kinderen die ouder zijn dan 18 jaar kunnen het wezenpensioen op hun eigen rekening gestort krijgen. Daarvoor ontvangen wij graag een schriftelijk verzoek.

Heeft u kinderen uit een eerdere relatie? Dan kunnen deze kinderen ook in aanmerking komen voor wezenpensioen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Anw-hiaatverzekering

Ontvangt u w partner na uw overlijden geen of een beperkte Anw-uitkering? Dan heeft uw partner minder inkomen. Dit tekort kunt u aanvullen met een Anw-hiaatverzekering.

Ga naar Anw-hiaatverzekering

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de prijsinflatie (voor pensioenopbouwers: looninflatie). Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Ga naar indexatiebeleid