Anw-hiaatverzekering

Gecontroleerd op:

Anw-hiaatverzekering

Voor uw partner: Anw-hiaatverzekering

Als u overlijdt, krijgt uw partner van Philips Pensioenfonds automatisch een nabestaandenpensioen. Daarnaast kan hij of zij recht hebben op een Anw-uitkering van de Nederlandse overheid. Dit is een uitkering via de Algemene nabestaandenwet (Anw). U kunt bij ons een Anw-hiaatverzekering afsluiten voor uw partner. Dat is interessant als uw partner geen recht heeft op een (volledige) Anw-uitkering. Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie en leest u wat de voorwaarden zijn.

Wilt u in 2 minuten kennismaken met de Anw-hiaatverzekering? Bekijk dan onderstaande animatie.

Formulier

Bijlage Grootte
12 juli 2023

Wilt u een Anw-hiaatverzekering afsluiten? Vul dan het formulier ‘Anw-hiaatverzekering’ in.

194.66 kB

Heeft u een Anw-hiaatverzekering nodig?

Stel: u komt te overlijden. En uw partner ontvangt geen of een beperkte Anw-uitkering omdat hij of zij niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Dan ontstaat een Anw-hiaat. Uw partner heeft dan minder inkomen. Dit tekort kunt u aanvullen met een Anw-hiaatverzekering.

Heeft uw partner recht op een Anw-uitkering?

Om aanspraak te maken op een volledige Anw-uitkering via de overheid moet aan meerdere eisen worden voldaan. Uw partner moet op het moment van uw overlijden aan minimaal één van onderstaande voorwaarden voldoen om aanspraak te maken op een Anw-uitkering via de overheid:

 • Uw partner is zwanger.
 • Uw partner heeft een kind jonger dan 18 jaar.
 • Uw partner is drie maanden of langer arbeidsongeschikt, voor 45% of meer.

Voldoet uw partner aan een van bovenstaande voorwaarden, maar heeft hij of zij een eigen inkomen? Dan krijgt uw partner een lagere Anw-uitkering. De Anw-uitkering stopt als:

 • uw partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;
 • het jongste kind 18 jaar wordt;
 • uw partner hertrouwt of gaat samenwonen.

Wat zijn de voordelen van een Anw-hiaatverzekering?

Uw partner ontvangt na uw overlijden elke maand een extra bedrag van Philips Pensioenfonds. Bij uw overlijden eindigt deze uitkering op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin uw partner de AOW-leeftijd bereikt. Op die manier wordt een eventueel tekort aan Anw-uitkering aangevuld.

Hoe sluit u de Anw-hiaatverzekering af?

U kunt deze verzekering afsluiten als uw partner nog geen AOW ontvangt. Daarnaast kunt u de Anw-hiaatverzekering alleen afsluiten binnen 3 maanden nadat u:

 • in dienst bent gekomen bij Philips, Signify of Versuni;
 • een (nieuwe) relatie krijgt;
 • een kind heeft gekregen.

Wat is de hoogte van de Anw-hiaatverzekering?

Per april 2023 is het maximaal te verzekeren bedrag € 20.411 per jaar. U kunt ook kiezen voor een ander bedrag: € 13.607 of € 6.804 per jaar. Wilt u het verzekerde bedrag verlagen? Dat kan op elk moment. Verhogen kan alleen als u een kind krijgt. Geeft u dit dan binnen drie maanden na de geboorte van uw kind aan ons door.

Hoeveel premie betaalt u?

Dit hangt af van uw leeftijd en het verzekerde bedrag. De premie wordt ingehouden op uw bruto maandsalaris van uw werkgever. In onderstaande tabel staat de te betalen maandpremie (per 1 april 2023) van de Anw-hiaatverzekering weergegeven.

Leeftijd Maandpremie
-35 € 3,40
35-40 € 6,80
40-45 € 11,91
45-50 € 17,01
50-55 € 23,81
55-60 € 34,02
60-65 € 39,12
65-AOW-leeftijd € 34,02
Vanaf AOW-leeftijd     Individuele premie

 

De Anw-hiaatverzekering loopt door tot u 68 jaar wordt. Als uw partner op dat moment jonger is, krijgt u vanaf uw AOW-leeftijd het aanbod om de verzekering tegen een individuele premie voort te zetten tot uw partner de AOW-leeftijd bereikt. Bovenstaande premie is gebaseerd op het maximaal te verzekeren bedrag.

Wanneer stopt uw Anw-hiaatverzekering?

Uw verzekering stopt vanzelf als één van onderstaande situaties ontstaat:

 • Uw relatie is beëindigd.
 • U gaat weg bij Philips, Signify of Versuni.
 • Uw partner de AOW-leeftijd bereikt.
 • Uw partner overlijdt.

Natuurlijk kunt u zelf ook altijd uw verzekering beëindigen. Wij zorgen ervoor dat u dan geen premie meer betaalt.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Grafische afbeelding bij nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen

Als deelnemer aan het flex pensioen bouwt u automatisch een nabestaandenpensioen op. Dit is een levenslang pensioeninkomen dat uw partner krijgt als u overlijdt. Het is daarom belangrijk dat de gegevens van uw partner bekend zijn bij Philips Pensioenfonds. Wilt u hier meer over weten?

Ga naar nabestaandenpensioen

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de prijsinflatie (voor pensioenopbouwers: looninflatie). Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Ga naar indexatiebeleid