Crisisplan

Gecontroleerd op 27 januari 2021

Crisisplan

Alle pensioenfondsen in Nederland zijn verplicht een crisisplan op te stellen. In het crisisplan van Philips Pensioenfonds staat beschreven wat het Algemeen Bestuur gaat doen als het Fonds in een crisissituatie terechtkomt of dreigt te komen.

Financiële positie van het Fonds in gevarenzone ‘hoog gevaar’
De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 december 2020 109,8%. Indien de beleidsdekkingsgraad lager is dan 110%, maar hoger dan 100%, spreekt het Fonds van een gevarenzone ‘hoog gevaar’. Aan het einde van het derde kwartaal lag de beleidsdekkingsgraad nog boven 110% en was er sprake van ‘laag gevaar’.

In het crisisplan is vastgelegd dat er geen indexatie wordt toegekend, indien het Fonds zich in de gevarenzone ‘hoog gevaar’ bevindt. 

 

Samenvatting crisisplan

In de samenvatting van het crisisplan leest u meer.

Samenvatting crisisplan

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen. Dit heet ‘indexatie’. Maar indexatie is geen vanzelfsprekendheid. Wilt u meer weten over ons indexatiebeleid?

Ga naar indexatiebeleid

Effect rente en rendement

Met dit model krijgt u een idee van de wijze waarop rente en rendement de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds kunnen beïnvloeden.

Ga naar model