Crisisplan

Gecontroleerd op 17 september 2021

Crisisplan

Alle pensioenfondsen in Nederland zijn verplicht een crisisplan op te stellen. In het crisisplan van Philips Pensioenfonds staat beschreven wat het Algemeen Bestuur gaat doen als het Fonds in een crisissituatie terechtkomt of dreigt te komen.

Financiële positie van het Fonds in gevarenzone ‘laag gevaar’
De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 juni 2021 117,4%. Indien de beleidsdekkingsgraad lager is dan 123%, maar hoger dan 110%, spreekt het Fonds van een gevarenzone ‘laag gevaar’. 

Het vermogen van het Fonds is dan nog altijd groter dan de waarde van de verplichtingen. Het Algemeen Bestuur kent dan, volgens het indexatiebeleid en de wettelijke bepalingen, gedeeltelijke indexatie toe. De beslissing om de pensioenen al dan niet (gedeeltelijk) te verhogen door indexatie, wordt genomen op basis van de beleidsdekkingsgraad aan het einde van een jaar.

Samenvatting crisisplan

In de samenvatting van het crisisplan leest u meer.

Samenvatting crisisplan

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen. Dit heet ‘indexatie’. Maar indexatie is geen vanzelfsprekendheid. Wilt u meer weten over ons indexatiebeleid?

Ga naar indexatiebeleid

Financiële positie

Meer over de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds.

Meer over financiële positie