Crisisplan

Gecontroleerd op: 28 april 2022

Crisisplan

Alle pensioenfondsen in Nederland zijn verplicht een crisisplan op te stellen. In het crisisplan van Philips Pensioenfonds staat beschreven wat het Algemeen Bestuur gaat doen als het Fonds in een crisissituatie terechtkomt of dreigt te komen.
 

Financiële positie van het Fonds in zone ‘gezonde dekkingsgraad’

De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 maart 2022 128,1%. Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 123% spreekt het Fonds van een gezonde dekkingsgraad. Er is dan voldoende vermogen aanwezig om volledige indexatie te kunnen toekennen, tenzij de wettelijke grens voor volledige indexatie hoger is dan 123%. Deze wettelijke grens varieert in de tijd, met name omdat ook renteontwikkelingen daarop van invloed zijn. Per 31 maart 2022 was deze grens 123,9%.

 

Samenvatting crisisplan

In de samenvatting van het crisisplan leest u meer.

Samenvatting crisisplan

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen. Dit heet ‘indexatie’. Maar indexatie is geen vanzelfsprekendheid. Wilt u meer weten over ons indexatiebeleid?

Ga naar indexatiebeleid

Financiële positie

Meer over de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds.

Meer over financiële positie