Crisisplan

Gecontroleerd op: 28 juli 2022

Crisisplan

Alle pensioenfondsen in Nederland zijn verplicht een crisisplan op te stellen. In het crisisplan van Philips Pensioenfonds staat beschreven wat het Algemeen Bestuur gaat doen als het Fonds in een crisissituatie terechtkomt of dreigt te komen.

 

Samenvatting crisisplan

In de samenvatting van het crisisplan leest u meer.

Samenvatting crisisplan

Financiële positie van het Fonds in zone ‘gezonde dekkingsgraad’

De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 juni 2022 128,6%. Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 123% spreekt het Fonds van een gezonde dekkingsgraad.

In het crisisplan worden de grenzen van de zogenoemde indexatiestaffel aangegeven. Philips Pensioenfonds heeft in 2021 het voornemen uitgesproken om vanaf 2023 gebruik te gaan maken van minder strenge indexatieregels (het zogenoemde ‘transitie-FTK’). Bij gebruik van deze regels, zijn de grenzen die nu zijn opgenomen in de indexatiestaffel van Philips Pensioenfonds niet meer aan de orde. Er mag eerder volledig geïndexeerd worden. Over de vraag of wij de ruimte die het transitie-FTK biedt volledig willen gebruiken, moet nog besluitvorming plaatsvinden. Bij die besluitvorming zal ook rekening worden gehouden met de uitkomsten van de evaluatie van het indexatiebeleid, die in de tweede helft van 2022 zal plaatsvinden. De reden voor deze evaluatie is het grote verschil tussen prijs- en looninflatie in 2021. De prijs- en looninflatie in 2021 vormde de basis voor de besluitvorming over de indexatie in 2022.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen. Dit heet ‘indexatie’. Maar indexatie is geen vanzelfsprekendheid. Wilt u meer weten over ons indexatiebeleid?

Ga naar indexatiebeleid

Financiële positie

Meer over de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds.

Meer over financiële positie