Indexatieambitie

Gecontroleerd op 24-03-2020

Indexatieambitie

Het Algemeen Bestuur doet er alles aan om verhoging van uw pensioen door indexatie in de toekomst mogelijk te maken. Ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat we als pensioenfonds sterk afhankelijk zijn van de externe ontwikkelingen. Een garantie kunnen wij u daarom helaas niet geven. Maar het Algemeen Bestuur streeft ernaar u een pensioen te bieden dat op lange termijn zijn koopkracht behoudt. Ofwel, dat het belangrijk is uw pensioen te kunnen verhogen door indexatie. Met de 'ambitie' legt het Algemeen Bestuur vast wat de 'pensioen'-doelstelling is van Philips Pensioenfonds. U leest hier wat de ambitie concreet betekent voor pensioenontvangers en pensioenopbouwers.

Indexatiestaffel

In de indexatiestaffel ligt vast bij welke beleidsdekkingsgraad gehele of gedeeltelijke indexatie kan plaatsvinden.

Meer over indexatiestaffel
Ambitie pensioenontvangers

Het is de ambitie van Philips Pensioenfonds om uw pensioen jaarlijks te verhogen met de prijsinflatie, uitgedrukt in de afgeleide consumentenprijsindex. Deze index wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de afgeleide consumentenprijsindex worden, anders dan in de 'gewone' consumentenprijsindex, de veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak), gemeentelijke belastingen en subsidies niet meegenomen. Dit komt neer op prijsstijgingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen.

Het Algemeen Bestuur van Philips Pensioenfonds is van oordeel dat het niet op de weg ligt van het Fonds om de effecten van overheidsmaatregelen te compenseren. De verhoging van uw pensioen bij Philips Pensioenfonds (op basis van de ambitie) wijkt dan ook consequent, veelal licht, af van de prijsstijgingen volgens de 'gewone' consumentenprijsindex. Veruit de meeste pensioenfondsen hanteren, net als Philips Pensioenfonds, de afgeleide consumentenprijsindex.

Ambitie pensioenopbouwers

Het is de ambitie van Philips Pensioenfonds om uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen met de looninflatie, uitgedrukt in de collectieve cao-schaalaanpassing binnen Philips (ook voor diegenen die werkzaam zijn bij Signify). Als het Algemeen Bestuur besluit om uw opgebouwde pensioen te verhogen, gebeurt dat voor deelnemers aan het flex pensioen jaarlijks op een vast moment (op 1 april).

Toekomst uiterst onzeker als gevolg van coronavirus

Of indexatie mogelijk is, is afhankelijk van de financiële positie van Philips Pensioenfonds, uitgedrukt in de beleidsdekkingsgraad. Ons beleggingsbeleid is erop gericht om de beleidsdekkingsgraad te laten stijgen. Maar hoe deze zich ontwikkelt, is mede afhankelijk van moeilijk voorspelbare factoren zoals renteontwikkelingen en aandelenkoersen. 

Het zal u niet ontgaan zijn dat de aandelenkoersen als gevolg van het coronavirus sterk zijn gedaald. Hetzelfde geldt voor de rente. Dit alles heeft een grote invloed gehad op onze financiële positie sinds 1 januari 2020. Onze actuele dekkingsgraad bevindt zich per media maart 2020 ergens rond de 100%. Dat betekent niet dat ook de beleidsdekkingsgraad zich direct in de gevarenzone bevindt. Deze laat namelijk het gemiddelde zien van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. Maar als de situatie niet verbetert, zal ook de beleidsdekkingsgraad zich over een jaar ergens rond de 100% bevinden. 

Of de situatie het komende jaar zal verbeteren, is onmogelijk te voorspellen. De onzekerheden zijn groot. Daarom moeten we er ernstig rekening mee houden dat onze beleidsdekkingsgraad de komende jaren niet hoog genoeg zal zijn, dat wil zeggen boven de 110%, om uw pensioen gedeeltelijk te kunnen verhogen. Ook is de kans flink toegenomen dat onze beleidsdekkingsgraad onder de 100% komt te liggen.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Nieuwsoverzicht

Lees het laatste nieuws, onder andere over de verhoging van uw pensioen door indexatie, op onze nieuwspagina.

Naar Nieuwsoverzicht
Financiele positie

Financiële positie

Of verhoging van uw pensioen mogelijk is, is afhankelijk van de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds. Hoe staat het Fonds er op dit moment voor?

Naar Financiële positie