Indexatieambitie

Gecontroleerd op 24 maart 2021

Indexatieambitie

Het Algemeen Bestuur doet er alles aan om verhoging van uw pensioen door indexatie in de toekomst mogelijk te maken. Ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat we als pensioenfonds sterk afhankelijk zijn van de externe ontwikkelingen. Een garantie kunnen wij u daarom helaas niet geven. Maar het Algemeen Bestuur streeft ernaar u een pensioen te bieden dat op lange termijn zijn koopkracht behoudt. Ofwel, dat het belangrijk is uw pensioen te kunnen verhogen door indexatie. Met de 'ambitie' legt het Algemeen Bestuur vast wat de 'pensioen'-doelstelling is van Philips Pensioenfonds. U leest hier wat de ambitie concreet betekent voor pensioenontvangers en pensioenopbouwers.

Indexatiestaffel

In de indexatiestaffel ligt vast bij welke beleidsdekkingsgraad gehele of gedeeltelijke indexatie kan plaatsvinden.

Meer over indexatiestaffel
Ambitie pensioenontvangers

Het is de ambitie van Philips Pensioenfonds om uw pensioen jaarlijks te verhogen met de prijsinflatie, uitgedrukt in de afgeleide consumentenprijsindex. Deze index wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de afgeleide consumentenprijsindex worden, anders dan in de 'gewone' consumentenprijsindex, de veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak), gemeentelijke belastingen en subsidies niet meegenomen. Dit komt neer op prijsstijgingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen.

Het Algemeen Bestuur van Philips Pensioenfonds is van oordeel dat het niet op de weg ligt van het Fonds om de effecten van overheidsmaatregelen te compenseren. De verhoging van uw pensioen bij Philips Pensioenfonds (op basis van de ambitie) wijkt dan ook consequent, veelal licht, af van de prijsstijgingen volgens de 'gewone' consumentenprijsindex. Veruit de meeste pensioenfondsen hanteren, net als Philips Pensioenfonds, de afgeleide consumentenprijsindex.

Ambitie pensioenopbouwers

Het is de ambitie van Philips Pensioenfonds om uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen met de looninflatie, uitgedrukt in de collectieve cao-schaalaanpassing binnen Philips (ook voor diegenen die werkzaam zijn bij Signify). Als het Algemeen Bestuur besluit om uw opgebouwde pensioen te verhogen, gebeurt dat voor deelnemers aan het flex pensioen jaarlijks op een vast moment (op 1 april).

Komende jaren verwachten wij uw pensioen gedeeltelijk te verhogen

In 2020 waren er maatschappelijk en economisch gezien grote zorgen. Toch deden financiële markten het, na de koersdalingen in het begin van het jaar, boven verwachting heel goed. Dit leidde tot een stijging van onze actuele dekkingsgraad, die eind februari 119,9% was. Mede vanwege het niveau van de actuele dekkingsgraad, is onze verwachting dat de beleidsdekkingsgraad de komende jaren hoog genoeg zal zijn om uw pensioen weer gedeeltelijk te verhogen. Of uw pensioen de komende jaren ook daadwerkelijk gedeeltelijk verhoogd kan worden, blijft uiteraard onzeker omdat marktontwikkelingen moeilijk te voorspellen zijn. Tot slot achten wij de kans klein dat wij uw pensioen de komende jaren moeten verlagen. Verlaging van uw pensioen is namelijk pas aan de orde bij een zeer forse daling van de dekkingsgraad.

Nieuw pensioenstelsel kan van invloed zijn op toekomstige indexaties

In de nabije toekomst gaat in Nederland een nieuw pensioenstelsel gelden. De komende tijd moet er vanuit de overheid meer duidelijkheid komen over de regels die gaan gelden onder het nieuwe pensioenstelsel. En ook over de regels in de periode voorafgaande aan de overgang. De nieuwe pensioenwetgeving kan van invloed zijn op de mogelijkheden om uw pensioen te verhogen. Zodra duidelijk is hoe de wetgeving eruit gaat zien, bekijken wij wat de mogelijke gevolgen daarvan zijn voor de verhoging van uw pensioen. We houden u daar uiteraard van op de hoogte.

 

 

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Nieuwsoverzicht

Lees het laatste nieuws, onder andere over de verhoging van uw pensioen door indexatie, op onze nieuwspagina.

Naar Nieuwsoverzicht
Financiele positie

Financiële positie

Of verhoging van uw pensioen mogelijk is, is afhankelijk van de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds. Hoe staat het Fonds er op dit moment voor?

Naar Financiële positie