Indexatieambitie

Gecontroleerd op: 24 maart 2022

Indexatieambitie

Het Algemeen Bestuur doet er alles aan om verhoging van uw pensioen door indexatie in de toekomst mogelijk te maken. Ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat we als pensioenfonds sterk afhankelijk zijn van de externe ontwikkelingen. Een garantie kunnen wij u daarom helaas niet geven. Maar het Algemeen Bestuur streeft ernaar u een pensioen te bieden dat op lange termijn zijn koopkracht behoudt. Ofwel, dat het belangrijk is uw pensioen te kunnen verhogen door indexatie. Met de 'ambitie' legt het Algemeen Bestuur vast wat de 'pensioen'-doelstelling is van Philips Pensioenfonds. U leest hier wat de ambitie concreet betekent voor pensioenontvangers en pensioenopbouwers. Overigens wordt de indexatie-ambitie niet door Philips Pensioenfonds maar door de sociale partners bij Philips (ook voor deelnemers van Signify) bepaald.

Indexatiestaffel

In de indexatiestaffel ligt vast bij welke beleidsdekkingsgraad gehele of gedeeltelijke indexatie kan plaatsvinden.

Meer over indexatiestaffel
Ambitie pensioenontvangers

Het is de ambitie van Philips Pensioenfonds om uw pensioen jaarlijks te verhogen met de prijsinflatie, uitgedrukt in de afgeleide consumentenprijsindex. Deze index wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de afgeleide consumentenprijsindex worden, anders dan in de 'gewone' consumentenprijsindex, de veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak), gemeentelijke belastingen en subsidies niet meegenomen. Dit komt neer op prijswijzigingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen.

Het Algemeen Bestuur van Philips Pensioenfonds is van oordeel dat het niet op de weg ligt van het Fonds om de effecten van overheidsmaatregelen te verrekenen. De verhoging van uw pensioen bij Philips Pensioenfonds (op basis van de ambitie) wijkt dan ook consequent, veelal licht maar in 2022 wat meer vanwege de verlaging van de energiebelasting, af van de prijsstijgingen volgens de 'gewone' consumentenprijsindex. Veruit de meeste pensioenfondsen hanteren, net als Philips Pensioenfonds, de afgeleide consumentenprijsindex.

Ambitie pensioenopbouwers

Het is de ambitie van Philips Pensioenfonds om uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen met de looninflatie, uitgedrukt in de collectieve cao-schaalaanpassing binnen Philips (ook voor diegenen die werkzaam zijn bij Signify). Als het Algemeen Bestuur besluit om uw opgebouwde pensioen te verhogen, gebeurt dat voor deelnemers aan het flex pensioen jaarlijks op een vast moment (op 1 april).

Komende jaren verwachten wij uw pensioen te kunnen verhogen

Philips Pensioenfonds is voornemens om in de komende jaren zoveel mogelijk gebruik te maken van nieuwe wettelijke regels voor indexatie. Deze regels zijn minder streng. Mede daarom is de kans op volledige indexatie in die periode groot.  Uiteraard speelt ook onze financiële positie daarbij een rol. Gelet op onze huidige financiële positie is de kans op verlaging van uw pensioen zeer klein.  

Aandachtspunt bij de verwachting voor de komende jaren
Ontwikkelingen op de financiële markten beïnvloeden de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds en dus ook de kans op indexatie. Deze ontwikkelingen zijn doorgaans moeilijk te voorspellen. Zo zorgen de huidige gebeurtenissen in Oekraïne voor meer onzekerheid op financiële markten wereldwijd. 
 

 

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Nieuwsoverzicht

Lees het laatste nieuws, onder andere over de verhoging van uw pensioen door indexatie, op onze nieuwspagina.

Naar Nieuwsoverzicht
Financiele positie

Financiële positie

Of verhoging van uw pensioen mogelijk is, is afhankelijk van de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds. Hoe staat het Fonds er op dit moment voor?

Naar Financiële positie