Indexatieambitie

Gecontroleerd op:

Indexatieambitie

Het Algemeen Bestuur streeft ernaar u een pensioen te bieden dat op lange termijn zijn koopkracht behoudt. Ofwel, het is onze ambitie uw pensioen te verhogen door indexatie. U leest hier wat de ambitie concreet betekent voor pensioenontvangers en pensioenopbouwers. Overigens wordt de indexatie-ambitie niet door Philips Pensioenfonds maar door de sociale partners bij Philips (ook voor medewerkers van Signify en Versuni) bepaald.

Indexatietoekenning

Hoeveel pensioenverhoging het Bestuur in enig jaar kan geven, is afhankelijk van meerdere factoren. 

Hoe het Bestuur het indexatiebesluit neemt
Ambitie pensioenontvangersHet is de ambitie van Philips Pensioenfonds om uw pensioen jaarlijks te verhogen met de prijsinflatie, uitgedrukt in de afgeleide consumentenprijsindex. Deze index wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de afgeleide consumentenprijsindex worden, anders dan in de 'gewone' consumentenprijsindex, de veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak), gemeentelijke belastingen en subsidies niet meegenomen. Dit komt neer op prijswijzigingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen.Het Algemeen Bestuur van Philips Pensioenfonds is van oordeel dat het niet op de weg ligt van het Fonds om de effecten van overheidsmaatregelen te verrekenen. De verhoging van uw pensioen bij Philips Pensioenfonds (op basis van de ambitie) wijkt dan ook consequent af van de prijsstijgingen volgens de 'gewone' consumentenprijsindex. Veruit de meeste pensioenfondsen hanteren, net als Philips Pensioenfonds, de afgeleide consumentenprijsindex.Ambitie pensioenopbouwersHet is de ambitie van Philips Pensioenfonds om uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen met de looninflatie, uitgedrukt in de collectieve cao-schaalaanpassing binnen Philips (ook voor diegenen die werkzaam zijn bij Signify of Versuni). Als het Algemeen Bestuur besluit om uw opgebouwde pensioen te verhogen, gebeurt dat voor deelnemers aan het flex pensioen jaarlijks op een vast moment (op 1 april).

 

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Nieuwsoverzicht

Lees het laatste nieuws, onder andere over de verhoging van uw pensioen door indexatie, op onze nieuwspagina.

Naar Nieuwsoverzicht
Financiele positie

Financiële positie

Of verhoging van uw pensioen mogelijk is, is onder andere afhankelijk van de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds. Hoe staat het Fonds er op dit moment voor?

Naar Financiële positie