Indexatie pensioenopbouwers

Gecontroleerd op: 24 maart 2022

Voor pensioenopbouwers is bepaald dat een eventuele indexatie van de opgebouwde pensioenen jaarlijks op een vast moment (1 april) wordt verwerkt. Het is onze ambitie om de koopkracht van de opgebouwde pensioenen te behouden door deze jaarlijks te verhogen met de looninflatie (de collectieve cao-schaalaanpassingen binnen Philips, ook voor diegenen die werkzaam zijn bij Signify). Deze verhoging wordt betaald uit het rendement/vermogen van Philips Pensioenfonds en is afhankelijk van de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds, uitgedrukt in de ‘beleidsdekkingsgraad’.

Beleidsdekkingsgraad

Wilt u weten hoe uw Pensioenfonds er op dit moment financieel gezien voorstaat? Bekijk dan de grafiek.

Dekkingsgraadgrafiek
Pensioenverhoging in de afgelopen jaren

Philips Pensioenfonds heeft de opgebouwde pensioen in de afgelopen tien jaar als volgt verhoogd:

 

Verhoging per 1 april

Onze ambitie

Stijging van de prijzen *

 

 

Collectieve cao- schaalaanpassing
binnen Philips

Consumentenprijsindex van het CBS
periode januari - januari

2022 1,98%*** 1,6% 6,4%
2021 0% 3,4% 1,6%

2020

0,64%

2%

1,8%

2019

2,25%

3,0%

2,2%

2018

0,22%

0,38% **

1,5%

1,5%

2017

0%

2,1%

1,7%

2016

0%

1,6%

0,6%

2015

0%

1,5%

0%

2014

2,05%

4,5%

1,4%

2013

0%

3,0%

3,0%

*De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.
**Extra verhoging per 1 november 2018.
***Inclusief inhaalindexatie van 0,38%

Verhogen van uw pensioen na ontslag of pensionering

Gaat u met ontslag of met pensioen? Dan past Philips Pensioenfonds uw pensioen op een andere manier aan. Philips Pensioenfonds probeert dan ieder jaar uw pensioen mee te laten groeien met de prijsinflatie, gebaseerd op de stijging van de afgeleide consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Nieuwsoverzicht

Lees het laatste nieuws, onder andere over de verhoging van uw pensioen door indexatie, op onze nieuwspagina.

Naar Nieuwsoverzicht
Financiele positie

Financiële positie

Of verhoging van uw pensioen mogelijk is, is afhankelijk van de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds. Hoe staat het Fonds er op dit moment voor?

Naar Financiële positie