Pensioenopbouw

Gecontroleerd op: 14 november 2022

Pensioenopbouw

Als u vanwege arbeidsongeschiktheid uit dienst treedt, blijft uw pensioenopbouw doorlopen zonder dat u daarvoor premie verschuldigd bent. De premievrije pensioenopbouw geldt niet alleen voor uw ouderdomspensioen, maar ook voor het nabestaandenpensioen. Bovendien blijft u verzekerd voor het wezenpensioen. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan wordt de opbouw van uw pensioen ook gedeeltelijk voortgezet. Voor dat deel bent u geen premie verschuldigd. U hoeft daar zelf niets voor te doen, uw werkgever informeert ons als u (gedeeltelijk) uit dienst gaat wegens arbeidsongeschiktheid. 

Bij arbeidsongeschiktheid blijft de opbouw van pensioen voor het inkomen tot € 114.866 via het flex pensioen doorlopen. U betaalt hiervoor geen premie meer. Heeft u een inkomen boven € 114.866? Dan heeft uw werkgever voor u een verzekering afgesloten bij Centraal Beheer PPI. Wilt u meer weten over deze verzekering? Neem dan contact op met Centraal Beheer PPI.

Anw-hiaatverzekering
Als u vóór het moment dat u arbeidsongeschikt werd een (gedeeltelijke) Anw-hiaatverzekering heeft afgesloten, dan kunt u deze verzekering laten doorlopen. Voor deze verzekering moet u nog wel premie betalen. Deze wordt ingehouden op uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Het verzekerde niveau van de Anw-hiaatverzekering kan niet meer gewijzigd worden. Wel kunt u deze verzekering op ieder moment stopzetten. Dit kan via het formulier 'Anw-hiaatverzekering'.

 

Hoe blijft u op de hoogte van uw pensioenopbouw?

Jaarlijks ontvangt u informatie over uw pensioenopbouw in de vorm van het Uniform Pensioenoverzicht. Op dit overzicht vindt u informatie over uw ouderdomspensioen en wat er in geval van uw overlijden aan uw partner en kinderen wordt uitgekeerd.

 

Wat gebeurt er als het pensioenreglement wijzigt?

Wijzigt het pensioenreglement nadat u uit dienst bent getreden vanwege arbeidsongeschiktheid? Dan gelden de wijzigingen ook voor u.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de prijsinflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Pagina indexatiebeleid

Betaaldata

Uw pensioen betalen wij vooruit op de 1-ste werkdag van de maand. De dag en het tijdstip waarop uw pensioen wordt bijgeschreven op uw rekening verschilt per bank.

Betaaldata