Pensioen in het buitenland

Gecontroleerd op:

Pensioen in het buitenland

U moet een aantal zaken regelen

Woont u in het buitenland en ontvangt u een pensioen van het Philips Pensioenfonds? Dan zijn er een aantal zaken die anders geregeld zijn. Welke dat zijn leest u hier.

Brochure

In deze brochure leest u alles over de belangrijkste zaken die u moet weten als u pensioen in het buitenland ontvangt.

Pensioen ontvangen in het buitenland

Bewijs van in leven zijn

Als u in Nederland woont, krijgen wij gegevens over uw persoonlijke situatie automatisch door via uw gemeente. Als u buiten Nederland woont, ontvangen wij deze gegevens niet. Daarom vragen wij u dit altijd aan ons door te geven.

Meer over informatie over bewijs van in leven zijn

Eurorekening

Philips Pensioenfonds keert uw pensioen uit in euro’s. Daarom is het belangrijk dat u in het buitenland, indien mogelijk, een eurorekening opent waarop u het pensioen ontvangt.

Meer over een eurorekening

Loonheffing

In Nederland is iedereen verplicht om loonheffing af te dragen aan de overheid. Hoe is dit geregeld als u in het buitenland woont?

Meer over loonheffing

Zorgverzekering

In Nederland worden automatisch kosten voor de zorgverzekering ingehouden op uw salaris en pensioen. Hoe is dit geregeld als u in het buitenland woont?

Meer over zorgverzekering

Veelgestelde vragen

Wilt u nog meer weten?

Het uitgangspunt is dat uw pensioen dan bij Philips Pensioenfonds blijft. Internationale waardeoverdrachten zijn in de praktijk bijna nooit mogelijk. U ontvangt uw pensioen dan vanaf uw pensioendatum van Philips Pensioenfonds in het buitenland. Als u in het buitenland woont of naar het buitenland verhuist, zijn sommige zaken anders geregeld voor u. Zaken die van belang zijn voor de betaling van uw pensioen. U leest hier meer over in de brochure ‘Pensioen ontvangen in het buitenland’ die u kunt downloaden op onze website..

Waar ter wereld u ook woont, Philips Pensioenfonds zorgt ervoor dat u uw pensioen krijgt. Uiteraard moeten wij u dan wel kunnen bereiken. Informeert u ons daarom voordat u na vertrekt naar het buitenland over uw nieuwe adres. Als u in het buitenland woont of naar het buitenland verhuist, zijn sommige zaken anders geregeld voor u. Zaken die van belang zijn voor de betaling van uw pensioen. U leest hier meer over in de brochure ‘Pensioen ontvangen in het buitenland’ die u kunt downloaden op onze website.

Dat ligt eraan waar u woont. Als u in een lidstaat van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of een verdragsland woont, wordt de premie zorgverzekering ingehouden op uw pensioen. Woont u elders, dan wordt dit niet ingehouden.

Dat doet het ‘CAK'.

Deze bestaat uit:

  • een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
  • een inkomensafhankelijke bijdrage Wlz (voorheen AWBZ)
  • een nominale bijdrage

Philips Pensioenfonds betaalt uw pensioen uit in euro’s. Heeft u geen eurorekening dan kan het zijn dat uw bank hiervoor kosten in rekening brengt. Het is niet in elk land mogelijk om een eurorekening te openen. Informeer bij uw lokale bank of het mogelijk is om een eurorekening te openen.

Dat hangt er van af of Nederland met het land waarin u woont afspraken hierover heeft gemaakt. Woont u in zo’n zogenaamd verdragsland dan kan het zijn dat u in Nederland geen loonheffing hoeft te betalen. Dien hiervoor een verzoek tot ‘vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen’ in bij de ‘Belastingdienst'.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de prijsinflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Ga naar indexatiebeleid

Veranderingen

Er kan natuurlijk het een en ander veranderen in uw leven. Wilt u weten wat u dan moet weten en wat u kunt of moet doen?

Ga naar veranderingen