Loonheffing

Gecontroleerd op 6 januari 2021

De belasting: wel of geen loonheffing

Hoe is dit geregeld als u in het buitenland woont?

Het is mogelijk dat u in Nederland loonheffing moet betalen over uw pensioen. Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen. Bij vertrek naar het buitenland vervalt de premie volksverzekeringen, als u niet meer in Nederland werkt.

Of u loonbelasting moet betalen hangt af van het land waarin u woont. Nederland heeft met meerdere landen afspraken gemaakt over de belastingheffing. Met deze zogenoemde verdragslanden zijn afspraken gemaakt over welk land belasting mag heffen.

Tip

Wilt u weten of u in een verdragsland woont? Kijk dan op de website van de Belastingdienst en zoek op ‘overzicht verdragslanden’.

Belastingdienst

Vrijstelling loonheffing aanvragen

Woont u in een verdragsland?  Dan kan het zijn dat u in Nederland geen loonheffing hoeft te betalen. U moet dan bij de Belastingdienst een verzoek tot ‘vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen’ indienen. U voorkomt hiermee dat u dubbel belasting moet betalen: één keer in Nederland en één keer in het land waar u woont. 

U kunt het formulier downloaden van de website van de Belastingdienst. Vul dit formulier in en stuur het ondertekend terug naar de Belastingdienst. Als u recht heeft op vrijstelling, stuurt de Belastingdienst de originele vrijstelling naar u en een kopie naar Philips Pensioenfonds. Philips Pensioenfonds houdt dan geen loonheffing (meer) in op uw pensioen.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de prijsinflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Ga naar indexatiebeleid
Financiele positie

Financiële positie

De financiële positie van Philips Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad.

Ga naar financiële positie