Bewijs van in leven zijn

Gecontroleerd op 31 augustus 2021

Het 'Bewijs van in leven zijn'

Ontvangt u een pensioen van ons en woont in het buitenland? Omdat u in het buitenland woont, worden eventuele wijzigingen in uw persoonlijke situatie niet automatisch aan ons doorgegeven. Daarom controleren wij ieder jaar uw gegevens. Daarvoor vragen wij u elk jaar een ingevulde verklaring ‘Bewijs van in leven zijn’ te sturen of controleren wij of u bekend bent bij het RNI.

Stuur de verklaring op tijd terug

Wilt u het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ op tijd ingevuld terugsturen? Zo zorgt u ervoor dat wij zonder vervelende onderbreking uw pensioen kunnen doorbetalen. U kunt het formulier terugsturen naar het postadres dat op het formulier staat. Als wij alle informatie hebben ontvangen, sturen wij u een bevestiging.

Bent u bekend in het Register Niet Ingezetenen (RNI)?

Het RNI is bedoeld voor personen die in het buitenland wonen en een relatie hebben met de Nederlandse Overheid. U heeft zichzelf ingeschreven in het RNI of u bent door een van de door de overheid aangewezen bestuursorganen ingeschreven. De aangewezen bestuursorganen zijn de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of de stichting Centraal Administratie Kantoor (CAK). Wij hebben vanuit het RNI informatie ontvangen dat een of meerdere van deze aangewezen bestuursorganen uw gegevens afgelopen jaar heeft bijgewerkt in de administratie. Daarom hoeft u ons dit jaar de ingevulde verklaring ‘Bewijs van in leven zijn’ niet toe te sturen. De betaling van uw pensioen loopt gewoon door.

Het kan zijn dat u volgend jaar wel weer een verzoek van ons ontvangt om de ingevulde verklaring ‘Bewijs van in leven zijn’ aan ons terug te sturen. Dat gebeurt als uw gegevens niet tussentijds worden bijgewerkt in het RNI.

Eenmalige uitbetaling pensioenuitkering in buitenland

Als uw pensioen lager is dan de zogenoemde wettelijke afkoopgrens, mag Philips Pensioenfonds uw pensioen afkopen. U ontvangt dan een bedrag ineens, de afkoopwaarde. Voorwaarde voor uitbetaling van de afkoopwaarde als u in het buitenland woont, is dat u aantoont dat u in leven bent. Dat kunt u doen met het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’. Op het formulier staat wat u moet doen.

Officiële instanties

Laat het formulier bestempelen of ondertekenen door een van deze instanties:

  • de burgemeester van uw gemeente; 
  • een ambtenaar van uw gemeente (Bevolking of Burgerlijke stand);
  • de lokale politie;
  • een notaris.

Voor een aantal specifieke landen kunt u ook terecht bij:

  • Bureau voor Sociale Zaken (Suriname, Antillen);
  • Justice of the Peace (o.a. Australië);
  • Commissioner for Oaths (Groot-Brittannië);
  • OCMW (België).

Let op! Een document van een bank, arts of advocaat kan niet worden geaccepteerd.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de prijsinflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Ga naar indexatiebeleid

Veranderingen

Er kan natuurlijk het een en ander veranderen in uw leven. Wilt u weten wat u dan moet weten en wat u kunt of moet doen?

Ga naar veranderingen