Risicomanagement

Risicomanagement  

Het Algemeen Bestuur heeft een financiële ambitie vastgesteld: een waardevast pensioen voor pensioenontvangers en premievrije polishouders en een welvaartsvast pensioen voor pensioenopbouwers. Om deze ambitie te kunnen bereiken, is het nodig dat het Fonds risico’s neemt. De risico’s die het Bestuur wil nemen om de ambitie te halen, zijn geformuleerd in de risicohouding. Het feit dat risico’s moeten worden genomen voor het behalen van de ambitie, dwingt tot een hoge mate van risicobewustzijn en risicobeheersing. Integraal risicomanagement staat dan ook nadrukkelijk op de agenda van het Fonds. Het Fonds wil een actueel, volledig en samenhangend beeld hebben van alle relevante risico’s en zorgen voor gepaste beheersingsmaatregelen.

Strategisch risicomanagement

Om een ambitie te bereiken, wordt een strategie uitgevoerd. Strategisch risicomanagement omvat alle activiteiten die zich richten op het identificeren en meten van de risico’s bij de uitvoering van die strategie, inclusief het op basis daarvan bijstellen van de strategie. Lees meer

Gecontroleerd op: 25-04-2018

Jaarverslag

Wist u dat Philips Pensioenfonds het jaar 2017 afgesloten heeft met een dekkingsgraad van 120,4%?

Naar het jaarverslag