Nieuws

21 december 2021

Nieuws

Magazine Generaties is verschenen

In deze editie onder andere: uw pensioen kan in 2022 omhoog, beleggingskeuzes gericht op duurzame ontwikkelingsdoelen in onze aandelenportefeuille en tips over cybersecurity.

21 december 2021

Nieuws

Premievrije polis? Check uw Pensioenoverzicht!

Iedereen die voorheen bij Philips of Signify heeft gewerkt en nog pensioen heeft bij Philips Pensioenfonds, vindt zijn/haar Uniform Pensioenoverzicht in MijnPPF.

20 december 2021

Nieuws

Bewuste beleggingskeuzes gericht op 4 duurzame ontwikkelingsdoelen

Philips Pensioenfonds maakt in de portefeuille 'aandelen in ontwikkelde markten' bewuste beleggingskeuzes voor bedrijven die positief bijdragen aan vier duurzame ontwikkelingsdoelen: ‘Goede gezondheid en welzijn’, ‘Klimaatactie’, ‘Duurzame steden en gemeenschappen’ en ‘Verantwoorde consumptie en productie’.

19 december 2021

Nieuws

Onze gepensioneerden bedankt door KWF

9 november 2021

Nieuws

Pensioenontvangers doneren aan KWF

Philips Pensioenfonds heeft onlangs, namens de gepensioneerden, een bedrag van € 105.752,35 overgemaakt aan KWF Kankerbestrijding.

29 oktober 2021

Nieuws

De komende jaren op weg naar een goede start in het nieuwe stelsel

Binnen enkele jaren gaat pensioen in Nederland er anders uitzien. Dan wordt een nieuw pensioenstelsel van kracht. Voor onze deelnemers betekent dit dat zij, mogelijk al vanaf 1 januari 2024, een eigen ‘pensioenpotje’ krijgen waaruit pensioen wordt betaald. Het Bestuur van Philips Pensioenfonds heeft nagedacht over de vraag wat deze wijziging betekent voor het beleid van het Fonds. We hebben namelijk op korte termijn te maken met een nieuwe werkelijkheid. Het beleid van het Fonds is normaal gesproken gericht op de lange termijn. Maar door de aankomende stelselwijziging is er aanleiding om op enkele punten af te wijken van ons langetermijnbeleid. Het doel hiervan is om onze deelnemers een goede start te laten maken in het nieuwe pensioenstelsel. In dit bericht leest u welke besluiten het Bestuur heeft genomen voor de komende jaren.

10 augustus 2021

Nieuws

Datalek bij onze pensioenuitvoerder

Philips Pensioenfonds heeft onlangs te maken gekregen met een datalek. Onbevoegden hebben gedurende korte tijd toegang gehad tot de mailbox van een medewerker van onze pensioenuitvoerder Blue Sky Group. De betreffende medewerker is werkzaam op een afdeling die geen persoonlijk e-mailcontact heeft met deelnemers. Desondanks is er wel sprake van gelekte deelnemersgegevens. Deze gegevens zijn persoonlijk en niet bestemd voor de buitenwereld. Deelnemers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun (persoons)gegevens bij ons in goede handen zijn. Het spijt ons dan ook zeer dat dit lek zich heeft kunnen voordoen. Externe specialisten onderzoeken de omvang van het datalek. In dit bericht vertellen we welke stappen Philips Pensioenfonds heeft ondernomen naar aanleiding van het datalek.

22 juli 2021

Blog

Column 'Overlijdt u? Wij ontzorgen uw partner!' - Gener@ties juli 2021

Deze column is geschreven voor deelnemers die een pensioen ontvangen van Philips Pensioenfonds. Hopelijk geniet u samen met uw partner nog lang van het pensioen dat u van Philips Pensioenfonds ontvangt. Maar toch is het goed om af en toe stil te staan hoe het ook alweer geregeld is voor uw partner mocht u komen te overlijden. Uit onderzoek is gebleken dat u het belangrijk vindt dat het Pensioenfonds uw partner ontzorgt bij de aanvraag en uitbetaling van het nabestaandenpensioen wanneer u overlijdt. Gelukkig heeft 87% van u er vertrouwen in dat dit ook daadwerkelijk door ons gebeurd. Ook gaf u ...
22 juli 2021

Blog

Column 'Pensioenvragen: weet u hoe het zit?' - Gener@ties juli 2021

Deze column is geschreven voor deelnemers die nog geen pensioen ontvangen. “Wordt uw pensioenpremie door ons voor u apart gezet of is deze bestemd voor de huidige pensioenontvangers?” “Wanneer gaat het pensioen in dat u bij Philips Pensioenfonds heeft opgebouwd?” “Kunt u bij Philips Pensioenfonds een verzekering voor uw nabestaanden afsluiten? “ Deze vragen legden wij in april voor aan een grote groep deelnemers. We vinden het belangrijk om te weten hoe u denkt over pensioen én wat u erover weet. Want misverstanden kunnen leiden tot een vertekend beeld van wat u straks kunt verwachten als u me...
30 juni 2021

Nieuws

Doe mee aan ons risicobereidheidsonderzoek

Een groot aantal deelnemers heeft deze week een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het risicobereidheidsonderzoek dat Philips Pensioenfonds uitvoert. Dit onderzoek heeft tot doel een beeld te krijgen van de risico’s die onze deelnemers acceptabel vinden bij de uitvoering van ons beleggingsbeleid.