Inhoudingen

Gecontroleerd op: 9 mei 2022

Wat wordt er ingehouden op uw pensioeninkomen?

Dit houden wij in

U heeft tijdens uw werkzame leven jarenlang pensioen opgebouwd. Het totale bedrag dat u ontvangt, is uw bruto pensioen. Daarover moet u nog belasting betalen. Wat moet u nog meer betalen? En nog belangrijker: hoeveel houdt u netto per maand over?

Toelichting

Download hier de toelichting op de pensioenspecificatie.

Toelichting Pensioenspecificatie

Uw pensioeninkomen

Op uw bruto pensioen worden diverse bedragen ingehouden.

1. Loonheffing
 

1.a Wijziging tarieven inkomstenbelasting

De tarieven voor de inkomstenbelasting zijn in 2022 gewijzigd. Hieronder ziet u wat er ten opzichte van 2021 is aangepast.

Inkomstenbelasting tot AOW-leeftijd

2021

2022

2021

2022

€   0 - € 68.507

€   0 - € 69.398

37,10%

37,07%

Vanaf € 68.507

Vanaf € 69.398

49,50%

49,50%

 

Inkomstenbelasting vanaf AOW-leeftijd geboren op of na 1-1-1946

2021

2022

2021

2022

€ 0 - € 35.130

€ 0 - € 35.472

19,20%

19,17%

€ 35.130 - € 68.508

€ 35.472 - € 69.398

37,10%

37,07%

Vanaf € 68.508

Vanaf € 69.398

49,50%

49,50%

 

Inkomstenbelasting - vanaf AOW-leeftijd geboren vóór 1-1-1946

2021

2022

2021

2022

€ 0 - € 35.942

€ 0 - € 36.409

19,20%

19,17%

€ 35.942 - € 68.508

€ 36.409 - € 69.398

37,10%

37,07%

Vanaf € 68.508

Vanaf € 69.398

49,50%

49,50%

 

1.b Loonheffingskorting

Iedereen in Nederland heeft recht op een korting op loonheffing. Dit heet loonheffingskorting. De loonheffingskorting wordt bij de meeste gepensioneerden van de AOW-leeftijd toegepast op het AOW-pensioen. U krijgt namelijk altijd de maximale korting bij het AOW-pensioen. Maar u mag de loonheffingskorting ook toepassen op uw pensioeninkomen. U geeft dit aan op het formulier ‘Loonheffingskorting’. Loonheffing wordt berekend over uw hele pensioen. Van dat bedrag wordt de heffingskorting afgetrokken. Wat over blijft is de loonheffing die u moet betalen.

Hoogte loonheffingskorting per 1 januari 2022

  Jonger dan AOW-leeftijd AOW-leeftijd en ouder

Algemene heffingskorting*

€ 0 tot € 2.888

€ 0 tot € 1.495

*Tot een inkomen van € 21.317 (1-ste schijf) is er sprake van de maximale algemene loonheffingskorting, daarboven is dit inkomensafhankelijk.

Kijk voor de meest actuele cijfers Loonheffing en Loonheffingskorting op de website van de Belastingdienst.

2. Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

Op uw pensioeninkomen wordt een bijdrage ingehouden voor de Zvw. In 2022 is deze bijdrage 5,50% van uw pensioeninkomen. Dit geldt tot en met een maximuminkomen van € 59.706. Heeft u vragen over de wettelijke bijdrage zorgverzekering? Kijk dan op de website van Belastingdienst.
 

3. Aon

Gaat u direct na uw dienstverband met pensioen? Dan kunt u gebruik blijven maken van de collectieve zorgverzekering bij Aon. Dit moet u wel zelf doorgeven aan Aon. Meer informatie over de zorgverzekering van Aon vindt u op de website van Aon. Bellen kan ook, het telefoonnummer is 088 - 810 81 03. U kunt ook premies van andere verzekeringen bij Aon laten inhouden op uw pensioeninkomen.
 

4. Bijdrage KWF Kankerbestrijding

In 2021 hebben wij € 105.752,35 overgemaakt aan KWF Kankerbestrijding. Dit doen wij elk jaar. Dit is mogelijk door de giften van de gepensioneerden van Philips Pensioenfonds. Doet u mee? U hoeft geen groot bedrag te doneren. U kunt al meedoen voor € 0,25, € 0,50 of € 1 per maand. Of u kiest voor een ander bedrag. Meer informatie over KWF Kankerbestrijding vindt u op hun website.

5. Vereniging Philips-gepensioneerden

Wilt u lid worden van één van de verenigingen voor Philips-gepensioneerden? Dan kunt u uw bijdrage voor deze vereniging in laten houden op uw pensioen. Dit geeft u aan als u zich aanmeldt bij de vereniging. Op de website van de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden staat een overzicht van alle verenigingen en hun contactgegevens.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Op uw bruto arbeidsongeschiktheidspensioen worden twee bedragen ingehouden. Ten eerste de belasting, ook wel loonheffing genoemd. Daarnaast betaalt u ook een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de prijsinflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Ga naar indexatiebeleid
Financiele positie

Financiële positie

De financiële positie van Philips Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad.

Ga naar financiële positie