Algemeen Bestuur

Gecontroleerd op:

Algemeen Bestuur

Philips Pensioenfonds kent een Algemeen Bestuur en een Uitvoerend Bestuur.Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit twaalf leden: een onafhankelijk voorzitter, drie vertegenwoordigers namens de werkgevers, drie vertegenwoordigers namens de werknemers, twee vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden en drie onafhankelijk bestuurders. De voorzitter en de vertegenwoordigers van de werkgevers, de werknemers en de gepensioneerden zijn niet-uitvoerende bestuurders. Zij zijn zowel lid van het Algemeen Bestuur als van het Niet-Uitvoerend Bestuur dat daarvan onderdeel uitmaakt.

De onafhankelijk voorzitter heeft onder meer als taak om toe te zien op een goede samenstelling en op het functioneren van het Algemeen en Uitvoerend Bestuur.

Organogram

Bekijk hier hoe het Algemeen Bestuur is samengesteld.

Organogram
Uitvoerend Bestuur

Het Uitvoerend Bestuur bestaat uit de Algemeen Directeur van het Fonds (tevens voorzitter van het Uitvoerend Bestuur), de Directeur Beleggingen en de Directeur Pensioenen. Het Algemeen Bestuur stelt de visie, strategie en het strategisch beleid voor het Fonds vast. Het Uitvoerend Bestuur is verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van deze visie, strategie en het strategisch beleid. Daarnaast is het Uitvoerend Bestuur verantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van het overige beleid, de uitbesteding van werkzaamheden en het toezicht daarop, het beheren van de risico’s en het dagelijks bestuur van het Fonds.

Het Uitvoerend Bestuur wordt bij zijn taken ondersteund door het Bestuursbureau. De medewerkers van het Bestuursbureau zijn, evenals het Uitvoerend Bestuur, in dienst van het Fonds. Het Bestuursbureau staat onder leiding van de voorzitter van het Uitvoerend Bestuur.Juridisch adviseur

Het Bestuur laat zich bij de uitvoering van zijn taken bijstaan door een juridisch adviseur.

Personalia Algemeen Bestuur

Onafhankelijk voorzitter
 • Roel Wijmenga
Vertegenwoordigers namens de werkgever
 • Reinoud Mangelmans
 • Bernard Lindenhovius
 • Rainier Mols
Vertegenwoordigers namens de werknemers
 • Leo Uittenbroek
 • Dee Denteneer
 • Frederieke Leene
Vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden
 • René ter Huurne
 • Coen Reuvers
Onafhankelijke uitvoerend bestuurders
 • Jasper Kemme
 • Anita Joosten
 • Mike Pernot
Juridisch adviseur
 • Albert Verdam

 

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de looninflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Naar Indexatiebeleid

Financiële positie

Meer over de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds.

Naar Financiële positie