Indexatie pensioenontvangers

Gecontroleerd op:

Voor pensioenontvangers en premievrije polishouders is bepaald dat een eventuele verhoging van de ingegane pensioenen jaarlijks op een vast moment (1 april) wordt verwerkt. Philips Pensioenfonds streeft naar een pensioen dat meegroeit met prijsstijgingen. Los van de vraag welke verhoging op basis van de wettelijke regels mogelijk is, stelt het Bestuur jaarlijks vast welke verhoging maximaal verantwoord is. Daarbij kijkt het Bestuur naar een groot aantal relevante feiten en omstandigheden, zoals de financiële situatie, de hoogte van de inflatie, de situatie op financiële markten, verschillen tussen deelnemersgroepen, de resterende periode tot de overgang naar een nieuw pensioenstelsel en hoeveel andere pensioenfondsen aan pensioenverhogingen geven.

Beleidsdekkingsgraad

Wilt u weten hoe uw Pensioenfonds er op dit moment financieel gezien voorstaat? Bekijk dan de grafiek.

Dekkingsgraadgrafiek
Pensioenverhoging in de afgelopen jaren

Philips Pensioenfonds heeft de ingegane en premievrije pensioen in de afgelopen tien jaar als volgt verhoogd:

  Verhoging per 1 april Onze ambitie Stijging van de prijzen
    Afgeleide Consumentenprijsindex 
van het CBS januari - januari*
Consumentenprijsindex van het CBS 
periode januari - januari*
2024

2,4%

2,4%

3,2%

2023 4,0% 7,6% 7,6%
2022 7,78%*** 7,4% 6,4%
2021 0% 1,2% 1,6%
2020

0,64%

2%

1,8%

2019

0,75%

1,0%

2,2%

2018

0,22%

0,38%**

1,3%

1,5%

2017

0%

1,6%

1,7%

2016

0%

0,5%

0,6%

2015

0%

-0,1%

0%

*De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS. In de afgeleide Consumentenprijsindex zijn de veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak), gemeentelijke belastingen en subsidies niet meegenomen.
**Extra verhoging per 1 november 2018.
*** Inclusief inhaalindexatie van 0,38%

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Nieuwsoverzicht

Lees het laatste nieuws, onder andere over de verhoging van uw pensioen door indexatie, op onze nieuwspagina.

Naar Nieuwsoverzicht
Financiele positie

Financiële positie

Of verhoging van uw pensioen mogelijk is, is onder andere afhankelijk van de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds. Hoe staat het Fonds er op dit moment voor?

Naar Financiële positie