Indexatie pensioenontvangers

Gecontroleerd op: 24 maart 2022

Philips Pensioenfonds streeft naar een pensioen dat meegroeit met prijsstijgingen. Het aanpassen van uw pensioen aan de prijsstijgingen in het voorafgaande jaar noemen we indexatie. Of en in hoeverre indexatie mogelijk is, is afhankelijk van de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds, uitgedrukt in de ‘beleidsdekkingsgraad’. Om uw pensioen (gedeeltelijk) te verhogen, moet de beleidsdekkingsgraad hoger zijn dan 110%. Dit ligt vast in de zogenoemde indexatiestaffel. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden.

Beleidsdekkingsgraad

Wilt u weten hoe uw Pensioenfonds er op dit moment financieel gezien voorstaat? Bekijk dan de grafiek.

Dekkingsgraadgrafiek
Pensioenverhoging in de afgelopen jaren

Philips Pensioenfonds heeft de opgebouwde pensioen in de afgelopen tien jaar als volgt verhoogd:

 

Verhoging per 1 april

Onze ambitie

Stijging van de prijzen

 

 

Afgeleide Consumentenprijsindex 
van het CBS januari - januari*

Consumentenprijsindex van het CBS 
periode januari - januari*

2022 7,78%*** 7,4% 6,4%
2021 0% 1,2% 1,6%

2020

0,64%

2%

1,8%

2019

0,75%

1,0%

2,2%

2018

0,22%

0,38%**

1,3%

1,5%

2017

0%

1,6%

1,7%

2016

0%

0,5%

0,6%

2015

0%

-0,1%

0%

2014

0,3%

1,0%

1,4%

2013

0%

1,6%

3,0%

*De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS. In de afgeleide Consumentenprijsindex zijn de veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak), gemeentelijke belastingen en subsidies niet meegenomen.
**Extra verhoging per 1 november 2018.
*** Inclusief inhaalindexatie van 0,38%

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Nieuwsoverzicht

Lees het laatste nieuws, onder andere over de verhoging van uw pensioen door indexatie, op onze nieuwspagina.

Naar Nieuwsoverzicht
Financiele positie

Financiële positie

Of verhoging van uw pensioen mogelijk is, is afhankelijk van de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds. Hoe staat het Fonds er op dit moment voor?

Naar Financiële positie