Pensioen 123 Laag 1

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gecontroleerd op: 18 augustus 2022

Laag 1 

Ouderdomspensioen

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

Nabestaandenpensioen

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner nabestaandenpensioen en uw kinderen krijgen wezenpensioen.

Arbeidsongeschikheidspensioen

Gaat u uit dienst wegens arbeidsongeschiktheid? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door. U betaalt zelf geen premie meer. Daarnaast heeft u recht op arbeidsongeschiktheidspensioen.