Pensioen 123 Laag 2

Nabestaandenpensioen

Gecontroleerd op 13 januari 2021

Laag 2

Nabestaanden- en wezenpensioen
Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook nabestaandenpensioen en wezenpensioen op. Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een nabestaandenpensioen en uw kinderen jonger dan 21 jaar krijgen een wezenpensioen.

Het nabestaandenpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot pensionering bij Philips Pensioenfonds pensioen zou opbouwen. Bij overlijden na pensionering krijgt uw partner ook 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen.

De hoogte van het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen. Elk kind krijgt dit tot hij of zij 21 jaar is. Voor kinderen van wie beide ouders zijn overleden (volle wezen) wordt het wezenpensioen verdubbeld.

Let op!
De opbouw van het nabestaanden- en wezenpensioen is via het flex pensioen geregeld voor het inkomen tot € 112.189. Heeft u een inkomen boven € 112.189? Dan heeft uw werkgever voor u een verzekering afgesloten bij ABN AMRO Pensioenen. Deze verzekering stopt als u uit dienst gaat. Wilt u meer weten over deze verzekering? Neem dan contact op met ABN AMRO Pensioenen via service.pensioenen@nl.abnamro.com of via telefoonnummer 020 – 583 11 11.

De hoogte van het nabestaandenpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld in de Pensioenplanner, op uw Uniform Pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Lees meer over het nabestaanden- en wezenpensioen in de brochure ‘Pensioen voor partner en kinderen’.

Nabestaandenuitkering van de overheid
Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of een of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl

Krijgt uw partner geen (volledige) Anw-uitkering van de overheid? Dan kunt u bij ons een Anw-hiaatverzekering afsluiten. Kijk voor de mogelijkheden op onze website.

Laag 3

De brochure ‘Pensioen voor partner en kinderen’ en het formulier 'Anw-hiaatverzekering' vindt u op onze downloadpagina. 

Downloads