Pensioen 123 Laag 2

Ouderdomspensioen

Gecontroleerd op 13 januari 2021

Laag 2

Ouderdomspensioen

Via Philips of Signify bent u deelnemer aan het flex pensioen van Philips Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Uw ouderdomspensioen heeft een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar, maar uw uiteindelijke pensioenleeftijd kiest u zelf. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Philips Pensioenfonds is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw pensioenleeftijd maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op de Pensioenplanner, uw Uniform Pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl

De pensioenregeling waaraan u deelneemt, is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,85% aan ouderdomspensioen op. Het opbouwpercentage van 1,85% kan onder bepaalde omstandigheden ook lager zijn.

Let op!
De opbouw van pensioen is via het flex pensioen geregeld voor het inkomen tot € 112.189. Heeft u een hoger inkomen? Dan kunt u zelf voor extra pensioen sparen via de vrijwillige netto pensioenregeling bij ABN AMRO Pensioenen. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met ABN AMRO Pensioenen via service.pensioenen@nl.abnamro.com of via telefoonnummer 020 – 583 11 11.

Rekenvoorbeeld
Stel: u verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 15.000. U bouwt in dat jaar 1,85% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is € 185 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering jaarlijks ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele verhoging (indexatie).

Laag 3

Wilt u meer weten over onze huidige pensioenregelingen, dan vindt u deze op onze downloadpagina. 

Ga naar downloads