Pensioen 123 Laag 2

Als gaat u trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat

Gecontroleerd op: 31 augustus 2022

Laag 2

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw partner bij uw overlijden recht op nabestaandenpensioen. Op uw Uniform Pensioenoverzicht en op MijnPPF kunt u zien hoeveel pensioen uw partner na uw overlijden ontvangt. Vindt u dat het nabestaandenpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra’s regelt.

Let op!
Als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op nabestaandenpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u uw partner aanmelden bij Philips Pensioenfonds. U kunt uw partner aanmelden via het formulier 'Partnerregistratie'. Alleen als uw partner bij ons bekend is, heeft hij/zij recht op een nabestaandenpensioen als u komt te overlijden. Meer informatie hierover leest u hier.

Woont u buiten Nederland? Geef ons dan altijd door dat u gaat trouwen, ongehuwd samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Let op!
Heeft u een inkomen boven € 114.866? Dan heeft uw werkgever voor de opbouw van uw nabestaandenpensioen over uw inkomen boven € 114.866 een verzekering afgesloten bij Centraal Beheer PPI. Wijzigt uw burgerlijke staat? Geef dit dan ook door aan Centraal Beheer PPI.

Laag 3

Onder andere het formulier 'Partnerregistratie' vindt u op onze downloadpagina onder 'Formulieren'

Ga naar downloads