Pensioen voor partner en kind

Gecontroleerd op 3 november 2021

Pensioen voor partner en kind

Voor uw partner: nabestaandenpensioen

Als deelnemer aan het flex pensioen bouwt u automatisch een nabestaandenpensioen op. Dit is een levenslang pensioeninkomen dat uw partner krijgt als u overlijdt. Het is daarom belangrijk om uw partner aan te melden bij Philips Pensioenfonds.

Bijlage Grootte

Formulier Partnerregistratie

3 november 2021

Samenwoners opgelet! Het is van belang dat u uw partner bij ons aanmeldt. Alleen dan keren wij bij overlijden een nabestaandenpensioen uit.

257.5 kB

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap?

U hoeft uw partner niet zelf bij ons aan te melden. Uw gegevens krijgen wij automatisch van de gemeente waarin u woont.

Woont u ongehuwd samen of in het buitenland?

Het is belangrijk dat u zelf uw partner aanmeldt bij ons. Alleen als uw partner bij ons is aangemeld, betalen wij een nabestaandenpensioen uit na uw overlijden.

Samenwoners opgelet! Bij overlijden keren wij een nabestaandenpensioen uit. Het is daarom van belang dat u de persoonsgegevens van uw partner aan ons doorgeeft.

U kunt uw partner aanmelden via het formulier 'Partnerregistratie'. Aanmelden van uw partner is overigens alleen nodig indien u ongehuwd samenwoont of in het buitenland woont. Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan is uw burgerlijke staat al aan het Pensioenfonds doorgegeven via de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP).

Voor uw kinderen: wezenpensioen

Uw kinderen hebben na uw overlijden misschien recht op wezenpensioen. Het wezenpensioen is een tijdelijk pensioeninkomen voor de kinderen. Ook voor kinderen zijn er vaak grote financiële gevolgen na het overlijden van één van de ouders. Zij willen bijvoorbeeld studeren en zijn financieel afhankelijk van u. 

Wanneer hebben uw kinderen recht op wezenpensioen?

Heeft u kinderen? Dan komen uw kinderen misschien in aanmerking voor een wezenpensioen. Dit geldt voor kinderen die jonger zijn dan 21 jaar. Als uw kinderen ouder zijn, ontvangen zij geen wezenpensioen. Als er meerdere kinderen zijn, dan krijgt elk kind een wezenpensioen. Als de kinderen jonger zijn dan 18 jaar wordt de betaling gedaan aan hun wettelijke vertegenwoordig(st)er. Kinderen die ouder zijn dan 18 jaar kunnen het wezenpensioen op hun eigen rekening gestort krijgen. Daarvoor ontvangen wij graag een schriftelijk verzoek.

Heeft u kinderen uit een eerdere relatie? Dan kunnen deze kinderen ook in aanmerking komen voor wezenpensioen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven.

Verdient u meer dan € 112.189?

De opbouw van nabestaandenpensioen is via het flex pensioen geregeld voor het inkomen tot € 112.189. Verdient u meer, dan kunt u zelf voor extra pensioen sparen via de vrijwillige netto pensioenregeling van Philips bij ABN AMRO Pensioenen (020) 583 11 11.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Anw-hiaatverzekering

Ontvangt u w partner na uw overlijden geen of een beperkte Anw-uitkering? Dan heeft uw partner minder inkomen. Dit tekort kunt u aanvullen met een Anw-hiaatverzekering.

Ga naar Anw-hiaatverzekering

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de prijsinflatie (voor pensioenopbouwers: looninflatie). Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Ga naar indexatiebeleid