Inkomen

Gecontroleerd op: 14 november 2022

Inkomen

Als uw dienstverband wordt beëindigd vanwege arbeidsongeschiktheid, heeft u naast een wettelijke WIA-uitkering recht op twee aanvullende voorzieningen vanuit Philips Pensioenfonds. Allereerst ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen. Daarnaast wordt uw toekomstige pensioenopbouw premievrij voortgezet. De WIA-uitkering en het arbeidsongeschiktheidspensioen worden hieronder toegelicht. Ook stippen wij de individuele voorzieningen aan die u zélf kunt treffen.

Het wettelijke deel: WIA

Als u arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op een uitkering van de overheid, de zogeheten WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). U krijgt deze uitkering als u voldoet aan de voorwaarden die hiervoor gesteld worden. Eén van die voorwaarden is dat u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent verklaard. De WIA kent meerdere uitkeringen.

De verschillende uitkeringen van de WIA zijn:

  • Een uitkering voor mensen die volledig en duurzaam (minimaal 80%) arbeidsongeschikt zijn. Dit heet de IVA-uitkering.
  • Een uitkering voor mensen die minder dan 80% maar 35% of meer arbeidsongeschikt zijn. Dit heet de WGA-uitkering. Als u tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt bent verklaard, bepaalt het UWV uw restverdiencapaciteit. Dit is het inkomen dat u, rekening houdend met uw arbeidsongeschiktheid, nog zou kunnen verdienen.

Als u bijvoorbeeld 40% arbeidsgeschikt bent kunt u nog 60% met werken verdienen. Dat is uw restverdiencapaciteit. Als u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent verklaard, dan krijgt u van de overheid geen uitkering op grond van de WIA. Wilt u meer weten over de WIA-uitkeringen, kijk dan op de website van UWV.

 

Uw arbeidsongeschiktheidspensioen uit het flex pensioen

Eindigt uw dienstverband omdat u drie jaar na de eerste ziektedag een WIA-uitkering gaat ontvangen? Dan heeft u recht op een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van Philips Pensioenfonds. U bent automatisch verzekerd voor dit arbeidsongeschiktheidspensioen. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de WIA-uitkering.

Let op! Wordt u eerder dan 3 jaar na de eerste ziektedag ontslagen? Dan ontvangt u het arbeidsongeschiktheidspensioen pas vanaf 3 jaar na de eerste ziektedag.

Wanneer komt u in aanmerking voor het arbeidsongeschiktheidspensioen?

Om in aanmerking te komen voor het volledige verzekerde arbeidsongeschiktheidspensioen, moet u voor ten minste 80% arbeidsongeschikt zijn (volgens de normen van de WIA). Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid gelden andere uitkeringspercentages. 

Als het arbeidsongeschiktheidspercentage wijzigt, moet u dit zo snel mogelijk melden aan Philips Pensioenfonds.

Individuele voorzieningen

U kunt ook zelf bij een externe partij een verzekering afsluiten voor het geval u arbeidsongeschikt wordt. U kunt bijvoorbeeld het risico van een tekort aan inkomen bij arbeidsongeschiktheid (deels) afdekken via uw hypotheek.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de prijsinflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Pagina indexatiebeleid

Betaaldata

Uw pensioen betalen wij vooruit op de 1-ste werkdag van de maand. De dag en het tijdstip waarop uw pensioen wordt bijgeschreven op uw rekening verschilt per bank.

Betaaldata