Wijziging/beëindiging betaling

Gecontroleerd op: 29 december 2022

Wanneer wijzigt of eindigt een lopende pensioenbetaling?

Een lopende pensioenbetaling kan om verschillende redenen wijzigen of beëindigd worden. Welke redenen dat zijn? Dat kunt u hier lezen.

Als u een ouderdomspensioen ontvangt

Bent u vanuit de flexregeling met pensioen gegaan en heeft u een overbruggingspensioen? Afhankelijk vanaf wanneer u met pensioen bent gegaan wordt uw overbruggingspensioen betaald tot en met de maand waarin u 65 jaar wordt of de AOW-leeftijd bereikt. Uw overbruggingspensioen wordt daarna beëindigd. Door de verhoging van de AOW-leeftijd ontvangt u het AOW-pensioen niet vanaf 65 jaar maar vanaf een later moment. Door de verhoging van de AOW-leeftijd heeft u tussen 65 jaar en het moment waarop u het AOW-pensioen gaat ontvangen mogelijk een lager inkomen

Het kan ook zijn dat u bij pensionering heeft gekozen voor het toepassen van de hoog-laagregeling. Heeft u gekozen voor de hoog-laag regeling? Dan wijzigt uw pensioenbetaling als u de hoog-laagleeftijd bereikt, omdat u vanaf dat moment een lager pensioen gaat ontvangen.
Bent u vanuit de eindloonregeling eerder dan 65 jaar met pensioen gegaan en heeft u een overbruggingsuitkering? Dan wordt uw overbruggingsuitkering betaald tot de maand waarin u 65 jaar wordt.

Uw ouderdomspensioen wordt beëindigd op het moment dat u komt te overlijden. Het pensioen wordt stopgezet per de maand volgend op uw overlijden. Als u in het buitenland woont, stuurt Philips Pensioenfonds u jaarlijks het formulier 'Bewijs van in leven zijn' toe. Stuurt u dit formulier niet (volledig ingevuld) terug, dan mogen wij uw pensioen niet meer uitkeren en wordt de pensioenbetaling stopgezet.

Als u een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt

Als u arbeidsongeschikt bent, ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen van Philips Pensioenfonds. Uw arbeidsongeschiktheidspercentage kan wijzigen, dus ook uw arbeidsongeschiktheidspensioen kan hoger of lager worden. Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt dan stopt uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van: Is het uitkeringspercentage:
80-100% 100%
65-80% 72,5%
55-65% 60%
45-55% 50%
35-45% 40%
Minder dan 35% Nihil

 

Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt altijd beëindigd op het moment dat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Vanaf dat moment ontvangt u ouderdomspensioen.

De betaling stopt eerder als uw mate van arbeidsongeschiktheid onder de 35% komt of als u komt te overlijden.

Als u in het buitenland woont, stuurt Philips Pensioenfonds u jaarlijks het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ toe. Stuurt u dit formulier niet ingevuld terug, dan gaan wij er vanuit dat u niet meer in leven bent en wordt de pensioenbetaling stopgezet.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de prijsinflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Ga naar indexatiebeleid
Financiele positie

Financiële positie

De financiële positie van Philips Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad.

Ga naar financiële positie