Nieuws

16 december 2020

Nieuws

Dekkingsgraad stijgt door aandelenrendementen én cijfers over levensverwachting

De actuele dekkingsgraad steeg in de maand november van 108,2% (eind oktober) naar 116,2% (eind november), oftewel 8 procentpunten. Deze forse stijging in één maand is voornamelijk het gevolg van goede rendementen op de aandelenportefeuille en de verwerking van nieuwe cijfers over de levensverwachting.

11 november 2020

Nieuws

Premiedekkingsgraad hoger door afdekking renterisico

Philips Pensioenfonds publiceert in het jaarverslag de zogenoemde premiedekkingsgraad van het Fonds. Eind 2019 was deze 97%. Dit percentage is berekend volgens de methodiek die door De Nederlandsche Bank is voorgeschreven. In dit percentage is geen rekening gehouden met een besluit van het Bestuur van Philips Pensioenfonds om het ‘renterisico’ af te dekken dat betrekking heeft op de premie en pensioenopbouw. Wanneer wel rekening wordt gehouden met de afdekking van het renterisico is de premiedekkingsgraad per eind 2019 101%. In dit bericht leest u waarom Philips Pensioenfonds het renterisico heeft afgedekt en welke invloed dit heeft op de premiedekkingsgraad.

3 november 2020

Nieuws

Kwartaalverslag Q3-2020 is verschenen

Het kwartaalverslag over het derde kwartaal van 2020 is verschenen. U kunt het verslag downloaden via onze website. In het derde kwartaal steeg de actuele dekkingsgraad van 108,1% per eind juni naar 109,3% per eind september. Hiermee herstelde de dekkingsgraad voor het tweede kwartaal op rij nadat in het eerste kwartaal de dekkingsgraad stevig daalde als een gevolg van de uitbraak van het coronavirus. De belangrijkste bijdrage aan de verdere stijging van de dekkingsgraad werd geleverd door de aandelenmarkten. Doordat de wereldeconomie herstelde na de terugval door het coronavirus, lieten aandelenbeurzen positieve rendementen zien in het derde kwartaal.

30 oktober 2020

Nieuws

Verantwoording stembeleid en engagement beleid Q3 2020

Philips Pensioenfonds oefent op verschillende manieren invloed uit op bedrijven waarin wij beleggen. Als aandeelhouder in vele ondernemingen hebben wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om op aandeelhoudersvergaderingen een stem uit te brengen. En als bedrijven waarin wij beleggen de Global Compact principes schenden, spreken wij deze hierop aan.

12 oktober 2020

Nieuws

Pensioenontvangers doneren aan KWF

Philips Pensioenfonds heeft deze maand, namens de gepensioneerden, een bedrag van € 107.377,86 overgemaakt aan KWF Kankerbestrijding.

20 augustus 2020

Nieuws

Geen verkiezingen voor Algemeen Bestuur

In de voorjaarseditie van ons magazine Generaties heeft Philips Pensioenfonds een oproep gedaan om mee te doen aan de verkiezingen voor twee bestuursleden namens de pensioengerechtigden. Ook zijn diverse organisaties geïnformeerd over de mogelijkheden en voorwaarden voor het indienen van een kieslijst voor de verkiezingen. Inmiddels is de sluitingsdatum voor het aanmelden van kandidaten verstreken.

13 augustus 2020

Nieuws

Verantwoording stembeleid en engagement beleid Q2 2020

Philips Pensioenfonds oefent op verschillende manieren invloed uit op bedrijven waarin wij beleggen. Als aandeelhouder in vele ondernemingen hebben wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om op aandeelhoudersvergaderingen een stem uit te brengen. En als bedrijven waarin wij beleggen de Global Compact principes schenden, spreken wij deze hierop aan.

26 juli 2020

Nieuws

Kwartaalverslag Q2-2020 is verschenen

Het kwartaalverslag over het tweede kwartaal van 2020 is verschenen. U kunt het verslag downloaden via onze website. In het tweede kwartaal steeg de actuele dekkingsgraad van 101,8% per eind maart 2020 naar 108,1%.

1 juli 2020

Nieuws

Geef uw mening: hoe maatschappelijk verantwoord mag uw pensioengeld belegd worden?

Wist u dat uw pensioengeld op een maatschappelijk verantwoorde manier wordt belegd door het Pensioenfonds? Philips Pensioenfonds overweegt om meer te doen op dit gebied als deelnemers van het Fonds dat ook belangrijk vinden. Hiervoor een grote groep deelnemers gevraagd naar hun mening.

19 juni 2020

Nieuws

Bekijk uw pensioenoverzicht 2020

U ontvangt deze maand het Uniform Pensioenoverzicht 2020 van Philips Pensioenfonds. In het overzicht leest u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en wat u kunt verwachten wanneer u met pensioen gaat.