Maatschappelijk verantwoord beleggen

Gecontroleerd op 12 februari 2021

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Bij maatschappelijk verantwoord beleggen wordt bij de keuze van de beleggingen rekening gehouden met het milieu, maatschappelijke aspecten en goed ondernemingsbestuur.

Philips Pensioenfonds is van mening dat ondernemingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus nemen, op de lange termijn beter presteren dan ondernemingen die dat niet doen. Vanwege deze reden neemt het Fonds deze aspecten mee in het beleggingsbeleid. Dit betekent dat duurzaamheidsrisico’s zoals klimaatverandering een rol spelen bij beleggingsbeslissingen. We spreken hierbij ook wel over het ESG-beleid (environmental, social en governance).

Maatschappelijk verantwoord beleggen is momenteel in ontwikkeling bij Philips Pensioenfonds. Op basis van een groot deelnemersonderzoek uitgevoerd in 2020 hebben we ons beleid bijgewerkt, er wordt momenteel gewerkt aan de implementatie ervan. Wanneer we dit beleid geïmplementeerd hebben zullen we dat op de website aanpassen.

Meer over maatschappelijk verantwoord beleggen bij Philips Pensioenfonds

Lees hier alle informatie over het ESG-beleid van het Fonds

In het kort

Belangrijkste informatie over het ESG-beleid

Philips Pensioenfonds stelt in het beleggingsbeleid het financiële belang van zijn deelnemers voorop. Het Fonds is echter van mening dat deze verantwoordelijkheid naar onze deelnemers prima samengaat met het integreren van (ESG)-aspecten (environment, social, governance) in het beleggingsbeleid.

Meer over maatschappelijk verantwoord beleggen in het kort

Stembeleid

Gebruikmaken van stembeleid

Philips Pensioenfonds belegt onder andere in aandelen. Elk aandeel geeft Philips Pensioenfonds het recht om te stemmen op de aandeelhoudersvergadering van de betreffende onderneming. Op deze vergadering wordt bijvoorbeeld toestemming gevraagd aan de aandeelhouders voor de benoeming en vervolgens beloning van bestuurders. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd.

Meer over Stembeleid

Engagement beleid

In dialoog gaan met bedrijven

Door de dialoog aan te gaan met bedrijven waarin wordt belegd kan Philips Pensioenfonds invloed uitoefenen op de kwaliteit van deze ondernemingen. Deze gesprekken worden gevoerd om de waarde van de beleggingen te beschermen en te verhogen op de lange termijn. Dit wordt ook wel 'engagement' genoemd.

Meer over Engagement beleid

UNPRI & Global Compact

Aangesloten bij overkoepelende initiatieven

Philips Pensioenfonds belegt overeenkomstig de United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI). Hiermee wordt het belang aangegeven dat het Fonds toekent aan de integratie van environmental, social en governance-aspecten (ESG) in het beleggingsbeleid.

Global Compact is een door de United Nations ondersteund initiatief. Dit initiatief roept ondernemingen op zich te houden aan tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. De principes zijn afgeleid van de universele verklaring van de rechten van de mens, internationaal erkende verklaringen, zoals bijvoorbeeld van de International Labour Organisation, en conventies van de Verenigde Naties.

Meer over UNPRI & Global Compact

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Beleggingsbeleid

Philips Pensioenfonds belegt zijn vermogen om de pensioenen van (oud-)Philips-medewerkers te kunnen betalen. Het beleggen van de pensioengelden is noodzakelijk om u een goed pensioen te kunnen bieden.

Naar Beleggingsbeleid

Nieuwsoverzicht

Lees het laatste nieuws, onder andere over de verhoging van uw pensioen door indexatie, op onze nieuwspagina.

Naar nieuwsoverzicht