Adreswijziging

Gecontroleerd op:
Grafische afbeelding bij Verhuizen

Nieuwe woning of een ander postadres

Wij krijgen regelmatig vragen van deelnemers of zij zelf hun adres moeten wijzigen als zij verhuizen. Dat hangt af van of u binnen Nederland of in/naar het buitenland verhuist. Ook willen sommige deelnemers graag hulp bij hun pensioenzaken, bijvoorbeeld van de kinderen. Dan is het mogelijk om (zelf) het postadres te wijzigen. Op deze pagina leest alles over deze onderwerpen.

Een nieuw (woon)adres

Moet ik een nieuw adres doorgeven? Lees deze informatie

Een nieuwe woning in Nederland

Uw nieuwe woonadres krijgen wij automatisch na uw verhuizing. Wij krijgen dit van de gemeente waar u zich inschrijft. U hoeft dus niets te doen.

Een nieuwe woning in het buitenland

Verhuist u naar of in het buitenland, dan krijgen wij uw adres niet automatisch door. Geef uw nieuwe adres daarom zelf aan ons door. Dat kan door een ondertekende brief met het nieuwe adres te sturen naar ons. Verstuur de brief per post of per e-mail of, via de meest veilige optie, upload de brief in MijnPPF.

Een alternatief is dat u zich inschrijft in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI), mits dat voor u mogelijk is. Als u daar uw verhuizing online doorgeeft via het ‘Digitaal Loket Verhuizen Buitenland’, krijgen wij uw adres wel automatisch.

Direct regelen

Verhuist u in of naar het buitenland? Geef ons dan zelf uw nieuwe adres door. Wij krijgen dit niet automatisch.

Naar MijnPFF

Vragen

Over pensioen en het buitenland

Het uitgangspunt is dat uw pensioen dan bij Philips Pensioenfonds blijft. Internationale waardeoverdrachten zijn in de praktijk bijna nooit mogelijk. U ontvangt uw pensioen dan vanaf uw pensioendatum van Philips Pensioenfonds in het buitenland. Als u in het buitenland woont of naar het buitenland verhuist, zijn sommige zaken anders geregeld voor u. Zaken die van belang zijn voor de betaling van uw pensioen. U leest hier meer over in de brochure ‘Pensioen ontvangen in het buitenland’ die u kunt downloaden op onze website..

Waar ter wereld u ook woont, Philips Pensioenfonds zorgt ervoor dat u uw pensioen krijgt. Uiteraard moeten wij u dan wel kunnen bereiken. Informeert u ons daarom voordat u na vertrekt naar het buitenland over uw nieuwe adres. Als u in het buitenland woont of naar het buitenland verhuist, zijn sommige zaken anders geregeld voor u. Zaken die van belang zijn voor de betaling van uw pensioen. U leest hier meer over in de brochure ‘Pensioen ontvangen in het buitenland’ die u kunt downloaden op onze website.

Belangrijke informatie

Een nieuwe woning en uw inkomen. Lees deze informatie

Een nieuwe woning? Check uw pensioen!

Een verhuizing is een moment waarop het goed is om ook te kijken naar uw inkomen in de toekomst. Als u een hypotheek gaat afsluiten of heeft afgesloten, vraagt uw financieel adviseur hier ook naar. Daarbij komt bijvoorbeeld ook de vraag aan bod hoe hoog uw maandlasten zijn op het moment van pensioneren. Het is immers belangrijk dat u na pensionering uw maandlasten kunt blijven betalen.

Uw financieel adviseur zal vragen naar uw Pensioenoverzicht. U kunt dit overzicht terugvinden in MijnPPF onder ‘Pensioenpost’. Ook kunt u een overzicht downloaden op de landelijke website www.mijnpensioenoverzicht.nl. Die website is handig als u ook elders pensioen heeft opgebouwd. U krijgt dan een totaaloverzicht van uw pensioeninkomen.

Pensioenoverzicht nodig?

Gaat u in gesprek met een financieel adviseur, neem dan uw pensioenoverzicht mee. Dit kunt u downloaden in MijnPPF.

Naar MijnPPF

Een ander postadres

Post laten bezorgen op een ander adres? Lees deze informatie

Postadres zelf wijzigen in MijnPPF

Philips Pensioenfonds stuurt alle post naar uw woonadres. U kunt ervoor kiezen om een ander postadres op te geven. Bijvoorbeeld als u in het buitenland woont en uw post in Nederland wilt ontvangen. Of als u uw post bij familie wilt laten bezorgen of als u iemand anders uw pensioenzaken wilt laten regelen. U kunt zelf een postadres doorgeven in MijnPPF op de pagina ‘Profiel’. Binnen 5 werkdagen wordt uw wijziging verwerkt. Kunt u niet (meer) inloggen? Dan kunt u het nieuwe postadres ook doorgeven, met een ondertekende brief, per post of als bijlage per e-mail. 

Wijzigt het door u doorgegeven postadres? Dan moet u de wijziging ook zelf aan ons doorgeven, via MijnPPF.

Direct regelen

Wilt u uw post van Philips Pensioenfonds op een ander adres ontvangen? Pas dan uw postadres aan in MijnPPF bij ‘Profiel’.

Naar MijnPPF

Postadres voor iemand anders wijzigen

Wilt u het postadres voor iemand anders wijzigen en kan de deelnemer niet (meer) zelf inloggen in MijnPPF? Stuur dan de volgende gegevens naar ons. Dat kan per post of naar ons e-mailadres info@philipspensioenfonds.nl:

  • Een ondertekende brief met daarin het (gewijzigde) postadres
  • Een machtiging of een kopie van een beschikking (gerechtelijke uitspraak)
  • Een kopie van de identiteitsbewijzen ​van u en van de deelnemer. Zorgt u er dan wel voor dat de foto en het burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar zijn gemaakt?

Bent u een erfgenaam van een overleden deelnemer en wilt u het postadres wijzigen? Neem dan contact op met onze Klantenservice.