Stembeleid

Gecontroleerd op: 4 augustus 2022

Invloed uitoefenen door stemrecht

Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico’s beperken. Om het stemrecht zo goed mogelijk te benutten, heeft Philips Pensioenfonds een stembeleid opgesteld. Dit beleid gaat ervan uit dat ondernemingen alleen goed kunnen worden bestuurd als het bestuur van de onderneming transparant is en er efficiënt toezicht wordt gehouden.

Uitvoering stembeleid

Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van zijn stembeleid, net als de uitvoering van de beleggingen, opgedragen aan zijn vermogensbeheerder, te weten BlackRock. De vermogensbeheerder brengt namens Philips Pensioenfonds stemmen uit op zoveel mogelijk aandeelhoudersvergaderingen wereldwijd. Hoewel de uitvoering is gebaseerd op stemadviezen van derden, toetst Philips Pensioenfonds regelmatig of deze in lijn zijn met het door het Fonds gevoerde stembeleid. Philips Pensioenfonds blijft uiteraard eindverantwoordelijk voor het stemmen door zijn vermogensbeheerder. Indien Philips Pensioenfonds dit nodig acht, kan het Fonds zelf een stem uitbrengen op bepaalde vergaderingen. Als Philips Pensioenfonds gebruik wil maken van het agenderingsrecht, dan vindt er overleg plaats met het bestuur van de onderneming. In de aandeelhoudersvergadering wordt vervolgens een toelichting gegeven.

Wij zijn van mening dat de uitvoering van ons stembeleid voldoet aan de voor het Fonds relevante bepalingen in de Nederlandse Corporate Governance code.

Verantwoording stembeleid

Philips Pensioenfonds geeft elk kwartaal informatie over de uitvoering van het stembeleid via de website.

Voor informatie over het stemgedrag per aandeelhoudersvergadering per bedrijf kunt u hier de aandelenbeleggingen inzien, vervolgens kunt u hier vinden hoe per bedrijf is gestemd. Meer informatie over de uitvoering van het stembeleid door de vermogensbeheerder is te vinden op de website van BlackRock. Zo staan in dit document de principes die hierbij gehanteerd worden. 

2022 - kwartaal 2
Gedurende het tweede kwartaal van 2022 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 3.812 aandeelhoudersvergaderingen. Dat was op ongeveer 96,0% van alle vergaderingen waarop gestemd kon worden. Bij de meeste vergaderingen wordt op meerdere onderwerpen gestemd. Op een totaalaantal stemmen van 44.318 werd er 2.946 maal (dat is 6,6%) tegen aanbevelingen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren beloningen van het management en benoemingen van bepaalde bestuursleden. Dit soort tegenstemmen zijn steeds vaker het gevolg van onvoldoende transparantie over en beheersing van risico’s gerelateerd aan klimaatverandering. 

2022 - kwartaal 1
Gedurende het eerste kwartaal van 2022 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 733 aandeelhoudersvergaderingen. Dat was op ongeveer 94,0% van alle vergaderingen waarop gestemd kon worden. Bij de meeste vergaderingen wordt op meerdere onderwerpen gestemd. Op een totaalaantal stemmen van 7.014 werd er 470 maal (dat is 6,7%) tegen aanbevelingen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren beloningen van het management en benoemingen van bepaalde bestuursleden. Dit soort tegenstemmen zijn steeds vaker het gevolg van onvoldoende transparantie over en beheersing van risico’s gerelateerd aan klimaatverandering. 

2021 - kwartaal 4
Gedurende het vierde kwartaal van 2021 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 819 aandeelhoudersvergaderingen. Dat was op ongeveer 95,0% van alle vergaderingen waarop gestemd kon worden. Bij de meeste vergaderingen wordt op meerdere onderwerpen gestemd. Op een totaalaantal stemmen van 5.710 werd er 471 maal (dat is 8,2%) tegen aanbevelingen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren beloningen van het management en benoemingen van bepaalde bestuursleden. Dit soort tegenstemmen zijn steeds vaker het gevolg van onvoldoende transparantie over en beheersing van risico’s gerelateerd aan klimaatverandering.

2021 - kwartaal 3
Gedurende het derde kwartaal van 2021 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 660 aandeelhoudersvergaderingen. Dat was op ongeveer 96,6% van alle vergaderingen waarop gestemd kon worden. Bij de meeste vergaderingen wordt op meerdere onderwerpen gestemd. Op een totaalaantal stemmen van 5.530 werd er 449 maal (dat is 8,1%) tegen aanbevelingen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren beloningen van het management en benoemingen van bepaalde bestuursleden. Dit soort tegenstemmen zijn steeds vaker het gevolg van onvoldoende transparantie over en beheersing van risico’s gerelateerd aan klimaatverandering.

2021 - kwartaal 2
Gedurende het tweede kwartaal van 2021 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 4631 aandeelhoudersvergaderingen. Dat was op ongeveer 96,1% van alle vergaderingen waarop gestemd kon worden. Bij de meeste vergaderingen wordt op meerdere onderwerpen gestemd. Op een totaalaantal stemmen van 52.934 werd er 4361 maal (dat is 8,2%) tegen aanbevelingen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren beloningen van het management en benoemingen van bepaalde bestuursleden. Dit soort tegenstemmen zijn steeds vaker het gevolg van onvoldoende transparantie over en beheersing van risico’s gerelateerd aan klimaatverandering.

2021 - kwartaal 1
Gedurende het eerste kwartaal van 2021 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 886 aandeelhoudersvergaderingen. Dat was op 94,5% van alle vergaderingen waarop gestemd kon worden. Bij de meeste vergaderingen wordt op meerdere onderwerpen gestemd. Op een totaalaantal stemmen van 7.877 werd er 726 maal (dat is 9,2%) tegen aanbevelingen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren beloningen van het management en benoemingen van bepaalde bestuursleden. Dit soort tegenstemmen zijn steeds vaker het gevolg van onvoldoende transparantie over en beheersing van risico’s gerelateerd aan klimaatverandering.

2020 - kwartaal 4
Gedurende het vierde kwartaal van 2020 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 634 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaalaantal stemmen van 4.728 werd er 361 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren beloningen van het management en benoemingen van bepaalde bestuursleden. De meeste stemmen werden uitgebracht in EMEA ((Europa, het Verenigd Koninkrijk het Midden-Oosten en Afrika. Hieronder valt ook Nederland), Noord- en Zuid-Amerika, gevolgd door Azië en Australië.

2020 - kwartaal 3
Gedurende het derde kwartaal van 2020 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 539 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaalaantal stemmen van 5.785 werd er 441 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren beloningen van het management en benoemingen van bepaalde bestuursleden. De meeste stemmen werden uitgebracht in EMEA (Europa, het Verenigd Koninkrijk het Midden-Oosten en Afrika. Hieronder valt ook Nederland), Noord- en Zuid-Amerika, gevolgd door Azië en Australië.

2020 - kwartaal 2
Gedurende het tweede kwartaal van 2020 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 4.029 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaalaantal stemmen van 50.121 werd er 3.660 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren beloningen van het management en benoemingen van bepaalde bestuursleden. De meeste stemmen werden uitgebracht in Noord- en Zuid-Amerika, EMEA gevolgd door Azië en Australië.

2020 - kwartaal 1
Gedurende het eerste kwartaal van 2020 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 549 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 6.137 werd er 414 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren beloningen van het management en benoemingen van bepaalde bestuursleden. De meeste stemmen werden uitgebracht in EMEA exclusief het Verenigd Koninkrijk, Azië en Australië, Noord- en Zuid-Amerika, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk.

2019 - kwartaal 4
Gedurende het vierde kwartaal van 2019 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 586 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 4.394 werd er 245 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren beloningen van het management en benoemingen van bepaalde bestuursleden. De meeste stemmen werden uitgebracht in Azië en Australië, Noord- en Zuid-Amerika, EMEA exclusief het Verenigd Koninkrijk gevolgd door het Verenigd Koninkrijk.

2019 - kwartaal 3
Gedurende het derde kwartaal van 2019 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 531 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 5.176 werd er 367 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren beloningen van het management en benoemingen van bepaalde bestuursleden. De meeste stemmen werden uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk, EMEA exclusief het Verenigd Koninkrijk, Noord- en Zuid Amerika gevolgd door Azië en Australië.

2019 - kwartaal 2
Gedurende het tweede kwartaal van 2019 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 4.443 aandeelhoudersvergaderingen. Er werd in totaal op 53.479 voorstellen gestemd. Daarvan werd er 3.554 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren benoemingen van bepaalde bestuursleden en beloningen van het management. De meeste stemmen werden uitgebracht in Noord- en Zuid-Amerika, EMEA exclusief het Verenigd Koninkrijk, Japan, Azië en Australië (exclusief Japan), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk.

2019 - kwartaal 1
Gedurende het eerste kwartaal van 2019 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 755 aandeelhoudersvergaderingen. Er werd in totaal op 8.086 voorstellen gestemd. Daarvan werd er 539 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren benoemingen van bepaalde bestuursleden en beloningen van het management. De meeste stemmen werden uitgebracht in EMEA exclusief het Verenigd Koninkrijk, Japan, Noord- en Zuid Amerika, Azië en Australië (exclusief Japan), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk.

2018 - kwartaal 4
Gedurende het vierde kwartaal van 2018 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 714 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaalaantal stemmen van 5.092 werd er 323 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren benoemingen van bepaalde bestuursleden en beloningen van het management. De meeste stemmen werden uitgebracht in het Verre Oosten, Noord- en Zuid-Amerika, EMEA exclusief het Verenigd Koninkrijk, het Verenigd Koninkrijk gevolgd door Japan.

2018 - kwartaal 3
Gedurende het derde kwartaal van 2018 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 561 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaalaantal stemmen van 5.429 werd er 351 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren benoemingen van bepaalde bestuursleden en beloningen van het management. De meeste stemmen werden uitgebracht in Noord- en Zuid-Amerika, het Verenigd Koninkrijk, EMEA exclusief het Verenigd Koninkrijk, het Verre Oosten gevolgd door Japan.

2018 - kwartaal 2
Gedurende het tweede kwartaal van 2018 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 4744 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 56.765 werd er 3849 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren benoemingen van bepaalde bestuursleden en beloningen van het management. De meeste stemmen werden uitgebracht in Noord- en Zuid Amerika, EMEA exclusief het Verenigd Koninkrijk, Japan, het Verre Oosten, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk.

2018 - kwartaal 1
Gedurende het eerste kwartaal van 2018 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 752 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 7.747 werd er 570 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren benoemingen van bepaalde bestuursleden en beloningen van het management. De meeste stemmen werden uitgebracht in EMEA exclusief het Verenigd Koninkrijk, Noord- en Zuid Amerika, Japan, het Verre Oosten, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk.