Waardeoverdracht

Gecontroleerd op: 5 januari 2022

Waardeoverdracht

Nieuwe werkgever? Dan kunt u kiezen voor waardeoverdracht 

Gaat u pensioen opbouwen bij een nieuwe werkgever? Dan kunt u uw pensioen overdragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet ‘waardeoverdracht’. U kunt uw pensioen ook bij Philips Pensioenfonds laten staan.

Actiepunt

Wilt u uw pensioen overdragen? Neem dan contact op met uw nieuwe pensioenuitvoerder. Deze informeert u hierover.

Hoe weet u of u uw pensioen wilt overdragen?

Of het verstandig is om uw pensioen over te dragen, hangt af van de verschillen tussen de pensioen regeling van uw nieuwe werkgever en het flex pensioen van Philips Pensioenfonds. U kunt pas een afgewogen keuze maken, als u de verschillen kent. Vergelijk beide regelingen daarom goed en laat u eventueel adviseren. Zaken die relevant kunnen zijn bij het vergelijken van de pensioenregelingen zijn onder andere:

 • De pensioenleeftijd: is deze hetzelfde of verschillend?
 • Hoe is het nabestaandenpensioen geregeld?
 • Is er een verschil in de jaarlijkse verhoging (indexatie) van het pensioen die het pensioenfonds nastreeft?
 • Wilt u straks van één of meer pensioenuitvoerders pensioeninkomen krijgen?

Hoe werkt een waardeoverdracht?

Wilt u uw pensioen overdragen? Dan gaat dat als volgt:

 • U vraagt de waardeoverdracht aan via www.mijnwaardeoverdracht.nl.
 • Na inloggen ziet u of u uw waardeoverdracht hier kunt regelen. Is de financiele positie van beide fondsen voldoende? U kunt dan direct een vergelijking maken tussen de pensioenregelingen en zien wat de waardeoverdracht financieel betekent. Gaat u akkoord met het voorstel? Dan kunt u het direct ondertekenen met uw DigiD. De waardeoverdracht is binnen tien werkdagen volledig afgerond.
 • Is uw nieuwe pensioenuitvoerder niet aangesloten bij www.mijnwaardeoverdracht.nl? Vraag dan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder de waardeoverdracht aan. Zij sturen u een offerte waarin het pensioen dat u bij Philips Pensioenfonds heeft opgebouwd, wordt omgezet in pensioen van de nieuwe werkgever. Gaat u akkoord met de offerte? Dan dragen wij de waarde van uw pensioen over naar de nieuwe pensioenuitvoerder.
 • Besluit u om uw pensioen over te dragen? Dan heeft u na overdracht geen recht meer op pensioen van Philips Pensioenfonds.
 • De waardeoverdracht gebeurt altijd op een ‘financieel neutrale basis’. Dit betekent dat er geen geld verloren gaat bij waardeoverdracht.
   

Waardeoverdracht kan niet plaatsvinden als de dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds of uw nieuwe pensioenuitvoerder lager is dan 100%.

Let op! Houdt u er rekening mee dat de procedure van een schriftelijke waardeoverdracht zeker een half jaar duurt. Soms zelfs een jaar. Dit heeft echter geen effect op de overdrachtswaarde.

Waardeoverdracht bij (af)splitsing

U kunt niet altijd zelf kiezen of u uw pensioen wilt overdragen. Soms bestaat alleen de mogelijkheid van een zogenoemde collectieve waardeoverdracht. Bij een collectieve waardeoverdracht draagt Philips Pensioenfonds op verzoek van uw werkgever de waarde van de pensioenen van alle medewerkers in één keer over naar een nieuwe pensioen uitvoerder. Een collectieve waardeoverdracht komt in beeld wanneer een werkgever zich bijvoorbeeld na een overname, fusie of (af-) splitsing aansluit bij een ander pensioenfonds. Alleen uw werkgever kan een collectieve waardeoverdracht aanvragen bij uw nieuwe pensioenfonds. Onder meer De Nederlandsche Bank beoordeelt of de collectieve waardeoverdracht op bezwaren stuit. Is aan alle voorwaarden voldaan? Dan kunt u zelf kiezen of u akkoord gaat met de waardeoverdracht van uw pensioen of niet.

Automatische waardeoverdracht bij een klein pensioen

Heeft u maar korte tijd voor Philips of Signify gewerkt? Als uw pensioen lager is dan de wettelijke grens (in 2022 tussen € 2 en € 520,35 per jaar), dragen wij uw pensioen automatisch over naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u van baan wisselt. U hoeft hier zelf niets voor te regelen. Zodra de waardeoverdracht heeft plaatsgevonden, ontvangt u hier bericht over van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u na vijf jaar nog geen nieuwe pensioenuitvoerder? Dan ontvangt u van ons een voorstel om uw kleine pensioen af te kopen. U krijgt hierover vanzelf bericht. Is uw pensioen lager dan € 2 per jaar? Dan vervalt uw pensioen. Dat betekent dat u geen recht meer heeft op pensioen van Philips Pensioenfonds en ook uw partner geen recht heeft op nabestaandenpensioen na uw overlijden. Dat is wettelijk zo geregeld, omdat de administratiekosten in verhouding tot deze heel kleine pensioenen erg hoog zijn.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw premievrije pensioen elk jaar te verhogen met de prijsinflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Ga naar indexatiebeleid

Veranderingen

Er kan natuurlijk het een en ander veranderen in uw leven. Wilt u weten wat u dan moet weten en wat u kunt of moet doen?

Ga naar veranderingen