Uit dienst

Gecontroleerd op:

Uit dienst

Uw pensioen goed regelen voor later

U werkt niet meer voor Philips, Signify of Versuni. En dus stopt ook uw pensioenopbouw bij Philips Pensioenfonds. Uw pensioensituatie verandert hierdoor. Een aantal zaken rond uw pensioen regelen wij voor u. Maar u kunt zelf ook keuzes maken. Gaat u ergens anders werken? U kunt uw pensioen in de meeste gevallen meenemen. Op deze pagina leest u wat u nu kunt regelen. Zodat uw pensioeninkomen later aansluit bij uw wensen.

Op deze pagina leest u meer over wat er gebeurt met uw nabestaandenpensioen, dat u na uitdiensttreding een premievrije polis krijgt, dat u uw pensioen kunt overdragen naar uw nieuwe werkgever, wat er met uw pensioen gebeurt als uw pensioen bij Philips Pensioenfonds blijft en wanneer u ons moet informeren.

Brochure

Bijlage Grootte
19 januari 2024

In deze brochure leest u wat u kunt regelen voor uw pensioen wanneer u niet meer bij Philips / Signify /Versuni werkt.

5.56 MB

Belangrijke informatie

Werkt u niet meer voor Philips / Signify / Versuni? Lees hier over uw keuzes

Einde pensioenopbouw

De deelname aan het flex pensioen stopt op het moment dat u uit dienst treedt. U bouwt dan geen pensioen meer op bij Philips Pensioenfonds. Kort na uw uitdiensttreding ontvangt u een overzicht van het pensioen dat u bij Philips Pensioenfonds heeft opgebouwd.

Nabestaandenpensioen

U heeft tijdens uw dienstverband met Philips, Signify of Versuni in uw pensioenregeling nabestaandenpensioen opgebouwd. Dit gebeurde automatisch. Uw partner ontvangt dit nabestaandenpensioen na uw overlijden. Uw partner moet dan wel bij ons zijn aangemeld.

Meer over nabestaandenpensioen

Actiepunt

Bijlage Grootte
18 juli 2023

Samenwoners opgelet! Het is van belang dat u uw partner bij ons aanmeldt. Alleen dan betalen wij een nabestaandenpensioen uit na uw overlijden.

199.49 kB

Waardeoverdracht

Gaat u pensioen opbouwen bij een nieuwe werkgever? Dan kunt u uw pensioen overdragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet ‘waardeoverdracht’. U kunt uw pensioen ook bij Philips Pensioenfonds laten staan.

Meer over waardeoverdracht

Toekomst

Laat u uw opgebouwde pensioen bij Philips Pensioenfonds staan? Dan krijgt u uw pensioen op uw pensioenleeftijd van Philips Pensioenfonds uitbetaald. U krijgt natuurlijk regelmatig informatie over uw pensioen. Ook proberen wij uw pensioen jaarlijks te verhogen. Zo blijft uw koopkracht behouden. 

Meer over toekomst

Veelgestelde vragen

Wilt u nog meer weten?

Nee, dat kan niet. Op het moment dat u uit dienst gaat, stopt de Anw-hiaatverzekering.

Philips Pensioenfonds probeert ieder jaar uw premievrije pensioen te verhogen met de afgeleide consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Kijkt u bij ‘Indexatiebeleid’ voor meer informatie.

Nee, dat kan niet. Pensioen mag alleen worden overdragen als de dekkingsgraad van beide pensioenfondsen groter dan 100% is. Is dat niet het geval dan wordt de overdracht tijdelijk stilgelegd en pas weer opgestart als dekkingsgraad van beide pensioenfondsen hoog genoeg is.

Als uw pensioen lager is dan de zogenoemde wettelijke afkoopgrens, mag Philips Pensioenfonds uw pensioen afkopen. Als dat het geval is krijgt u enkele maanden voordat u met pensioen gaat het informatiepakket waarin dit wordt toegelicht. 

Gaat u trouwen of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Dan informeert de gemeente ons daarover. Woont u in het buitenland? Geef dan wel de gegevens van uw nieuwe partner aan ons door.

Gaat u samenwonen? Registreer uw partner dan bij Philips Pensioenfonds. Dit doet u met het formulier ‘Partnerregistratie’. U kunt dit formulier downloaden op deze pagina. Uw nabestaandenpensioen wordt na uw overlijden namelijk alleen uitbetaald als uw partner bij ons is geregistreerd.

Gevolgen voor het nabestaandenpensioen

Gaan u en uw partner uit elkaar? Dan heeft uw ex-partner na uw overlijden recht op het nabestaandenpensioen. Dit heet het bijzonder nabestaandenpensioen. Heeft u samen met uw ex-partner op uw pensioendatum besloten om het nabestaandenpensioen volledig in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen? Dan ontvangt uw ex-partner geen bijzonder nabestaandenpensioen.

Gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tot aan het einde van de relatie. Let op: dit geldt alleen automatisch bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt ook andere afspraken maken over uw pensioen. Deze afspraken moeten vóór de definitieve beëindiging van uw relatie worden vastgelegd.

Tip! Woont u ongehuwd samen of woont u in het buitenland en gaat u uit elkaar? Meld dan altijd uw partner af bij Philips Pensioenfonds met het formulier ‘Partnerregistratie’. Wij krijgen dit namelijk niet automatisch door. De beëindiging van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap in Nederland krijgen wij wel automatisch door.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw premievrije pensioen elk jaar te verhogen met de prijsinflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Ga naar indexatiebeleid

Veranderingen

Er kan natuurlijk het een en ander veranderen in uw leven. Wilt u weten wat u dan moet weten en wat u kunt of moet doen?

Ga naar veranderingen