Nabestaandenpensioen

Gecontroleerd op:

Nabestaandenpensioen

Pensioen voor uw partner

U heeft in uw pensioenregeling nabestaandenpensioen opgebouwd tijdens uw dienstverband. Dit gebeurde automatisch. Uw partner ontvangt dit nabestaandenpensioen na uw overlijden. Uw partner moet dan wel bij ons zijn aangemeld. Hieronder leest u meer over het nabestaandenpensioen.

Wat gebeurt er met het pensioen voor uw partner?

Zodra u uit dienst treedt, stopt uw deelname aan het flex pensioen. U bouwt dan ook geen nabestaandenpensioen meer op. Het bedrag dat u tot die datum heeft opgebouwd, blijft staan. Als u met pensioen gaat, kunt u het nabestaandenpensioen geheel of gedeeltelijk inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Als u geen partner heeft als u met pensioen gaat, zetten wij het volledige nabestaandenpensioen automatisch om in een hoger ouderdomspensioen.Uw Anw-hiaatverzekering stopt

Misschien heeft u tijdens uw dienstverband een Anw- hiaatverzekering afgesloten bij Philips Pensioenfonds. Deze verzekering stopt automatisch als u uit dienst bent. U heeft geen bedrag opgebouwd met de Anw -hiaatverzekering. Het is namelijk een verzekering op risicobasis. Bij uw overlijden na uitdiensttreding krijgt uw partner dus geen uitkering vanuit de Anw- hiaatverzekering.Hoogte van het nabestaandenpensioen

Uw overzicht van uw opgebouwde pensioen bij Philips Pensioenfonds heet een ‘premievrije polis’. Op de premievrije polis:

  • is het opgebouwde ouderdomspensioen vermeld;
  • is het opgebouwde nabestaandenpensioen vermeld; 
  • is het opgebouwde wezenpensioen vermeld. Heeft u kinderen? Dan ontvangen zij het wezenpensioen als zij bij uw overlijden jonger zijn dan 21 jaar. 

Voor uw premievrije polis gelden de regels uit het pensioenreglement dat van toepassing was op het moment van uw uitdiensttreding, waarbij eventuele wijziging van dat pensioenreglement ook voor u geldt als dit in het reglement is vastgelegd. U kunt het reglement terugvinden via 'Downloads'.

Actie gevraagd!

Samenwoners opgelet! Het is van belang dat de gegevens van uw partner kloppen. Alleen dan betalen wij na uw overlijden een nabestaandenpensioen uit.

Formulier partner registreren

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw premievrije pensioen elk jaar te verhogen met de prijsinflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Ga naar financiële positie

Veranderingen

Er kan natuurlijk het een en ander veranderen in uw leven. Wilt u weten wat u dan moet weten en wat u kunt of moet doen?

Ga naar veranderingen