Nieuws

21 december 2021

Nieuws

Magazine Generaties is verschenen

In deze editie onder andere: uw pensioen kan in 2022 omhoog, beleggingskeuzes gericht op duurzame ontwikkelingsdoelen in onze aandelenportefeuille en tips over cybersecurity.

21 december 2021

Nieuws

Premievrije polis? Check uw Pensioenoverzicht!

Iedereen die voorheen bij Philips of Signify heeft gewerkt en nog pensioen heeft bij Philips Pensioenfonds, vindt zijn/haar Uniform Pensioenoverzicht in MijnPPF.

20 december 2021

Nieuws

Bewuste beleggingskeuzes gericht op 4 duurzame ontwikkelingsdoelen

Philips Pensioenfonds maakt in de portefeuille 'aandelen in ontwikkelde markten' bewuste beleggingskeuzes voor bedrijven die positief bijdragen aan vier duurzame ontwikkelingsdoelen: ‘Goede gezondheid en welzijn’, ‘Klimaatactie’, ‘Duurzame steden en gemeenschappen’ en ‘Verantwoorde consumptie en productie’.

19 december 2021

Nieuws

Onze gepensioneerden bedankt door KWF

9 november 2021

Nieuws

Pensioenontvangers doneren aan KWF

Philips Pensioenfonds heeft onlangs, namens de gepensioneerden, een bedrag van € 105.752,35 overgemaakt aan KWF Kankerbestrijding.

29 oktober 2021

Nieuws

De komende jaren op weg naar een goede start in het nieuwe stelsel

Binnen enkele jaren gaat pensioen in Nederland er anders uitzien. Dan wordt een nieuw pensioenstelsel van kracht. Voor onze deelnemers betekent dit dat zij, mogelijk al vanaf 1 januari 2024, een eigen ‘pensioenpotje’ krijgen waaruit pensioen wordt betaald. Het Bestuur van Philips Pensioenfonds heeft nagedacht over de vraag wat deze wijziging betekent voor het beleid van het Fonds. We hebben namelijk op korte termijn te maken met een nieuwe werkelijkheid. Het beleid van het Fonds is normaal gesproken gericht op de lange termijn. Maar door de aankomende stelselwijziging is er aanleiding om op enkele punten af te wijken van ons langetermijnbeleid. Het doel hiervan is om onze deelnemers een goede start te laten maken in het nieuwe pensioenstelsel. In dit bericht leest u welke besluiten het Bestuur heeft genomen voor de komende jaren.

10 augustus 2021

Nieuws

Datalek bij onze pensioenuitvoerder

Philips Pensioenfonds heeft onlangs te maken gekregen met een datalek. Onbevoegden hebben gedurende korte tijd toegang gehad tot de mailbox van een medewerker van onze pensioenuitvoerder Blue Sky Group. De betreffende medewerker is werkzaam op een afdeling die geen persoonlijk e-mailcontact heeft met deelnemers. Desondanks is er wel sprake van gelekte deelnemersgegevens. Deze gegevens zijn persoonlijk en niet bestemd voor de buitenwereld. Deelnemers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun (persoons)gegevens bij ons in goede handen zijn. Het spijt ons dan ook zeer dat dit lek zich heeft kunnen voordoen. Externe specialisten onderzoeken de omvang van het datalek. In dit bericht vertellen we welke stappen Philips Pensioenfonds heeft ondernomen naar aanleiding van het datalek.

30 juni 2021

Nieuws

Doe mee aan ons risicobereidheidsonderzoek

Een groot aantal deelnemers heeft deze week een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het risicobereidheidsonderzoek dat Philips Pensioenfonds uitvoert. Dit onderzoek heeft tot doel een beeld te krijgen van de risico’s die onze deelnemers acceptabel vinden bij de uitvoering van ons beleggingsbeleid.

23 juni 2021

Nieuws

Pensioenoverzicht gepensioneerden beschikbaar

De pensioenoverzichten 2021 zijn beschikbaar voor iedereen die pensioen ontvangt. Op het pensioenoverzicht staat informatie over de hoogte van het pensioen per 1 april 2021.

2 juni 2021

Nieuws

Jaarverslag 2020 is gepubliceerd

In maart 2020 was er door de coronacrisis grote onrust op financiële markten. Dat had ook invloed op onze buffers. De actuele dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds lag op dat moment rond de 100%. Dat betekent dat er precies voldoende vermogen was om alle opgebouwde pensioenen, nu en in de toekomst, te kunnen betalen. Er waren dus geen buffers meer. In de loop van het jaar klaarde de situatie op de financiële markten langzaam op. Uiteraard hebben wij de marktontwikkelingen op de voet gevolgd. Waar nodig hebben wij onze beleggingsportefeuille aangepast. De actuele dekkingsgraad heeft zich vervolgens goed hersteld: deze lag eind 2020 weer op het niveau van vóór de crisis.