Nieuws

Positieve rendementen zorgen voor stijging actuele dekkingsgraad

20 april 2021

De actuele dekkingsgraad steeg van 119,9% eind februari naar 123,0% eind maart. Goede beleggingsrendementen en een daling van de pensioenverplichtingen door gestegen rente leidden tot een 3,1%-punt stijging van de actuele dekkingsgraad.

Positieve rendementen

De stijging van de actuele dekkingsgraad kwam vooral door goede rendementen op aandelenmarkten. De portefeuille met zakelijke waarden liet dan ook een goed rendement zien in maart. Ook beleggingen in vastrentende waarden waarbij meer risico gelopen wordt, zoals bedrijfsobligaties met een lagere kredietwaardigheid en staatsobligaties in opkomende landen, profiteerden van de positieve economische ontwikkelingen.

Pensioenverplichtingen namen af

Naast goede beleggingsrendementen was de hogere rente de tweede reden voor de sterke stijging van de actuele dekkingsgraad. De hogere rente leidde er namelijk toe dat de pensioenverplichtingen afnamen in maart.

Ga naar dekkingsgraadgrafiek