Blog

Column Gener@ties april 2021

Door:
29 april 2021

Uw pensioengeld maatschappelijk verantwoord belegd: een update

Philips Pensioenfonds belegt uw pensioengeld. Op die manier maken wij rendement om u een goed pensioen te kunnen uitbetalen. Bij het beleggen houden wij ook rekening met maatschappelijke aspecten, zoals milieu en mensenrechten. Vorig jaar hebben we een groot onderzoek onder onze deelnemers uitgevoerd om te weten te komen hoe u aankeek tegen ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen. En om te toetsen of er draagvlak is om dit beleid verder te ontwikkelen. Dat is zeker het geval. Het is tijd voor een update: welke stappen zijn gezet sinds ons onderzoek in 2020?

Doorontwikkeling beleid

Het Bestuur van Philips Pensioenfonds stelt vast hoe het beleggingsbeleid van het Fonds eruitziet. Dat geldt ook voor de invulling van het beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Vorig jaar hebben ruim 5.000 deelnemers hun mening gegeven over de beleidsvoornemens van het Bestuur op het gebied van MVB. De eerste stappen naar aanleiding van het onderzoek zijn gezet: het nieuwe MVB-beleid is vrijwel geheel uitgestippeld en we hebben gewerkt aan transparante en uitgebreide informatievoorziening naar u als deelnemer.

Philips Pensioenfonds maakt in het nieuwe beleid bewuste ‘maatschappelijk verantwoorde’ keuzes. Bijvoorbeeld door vast te leggen in wat voor type bedrijven we niet willen beleggen. Daarnaast is een onderdeel van het nieuwe beleid om beleggingen te selecteren die in positieve zin kunnen bijdragen aan een aantal van de zogenoemde duurzame ontwikkelingsdoelen. Dit zijn doelen die zijn opgesteld door de Verenigde Naties en die zich richten op thema’s als ‘goede gezondheid en welzijn’ en ‘verantwoorde consumptie en productie’. Het nieuwe beleid zorgt ervoor dat onze portefeuille een duurzamer karakter heeft dan een portefeuille waarin geen rekening wordt gehouden met maatschappelijke aspecten. Dat betekent overigens niet dat we enkel ‘groene’ beleggingen in onze portefeuille hebben. We monitoren onze beleggingen ook op aspecten als milieu en mensenrechten, zodat we het gesprek kunnen aangaan met bedrijven die achterblijven op deze aspecten (zie ‘Verantwoording afleggen’). Op onze website is veel informatie terug te vinden over het nieuwe MVB-beleid.
 

Uitvoering van het beleid

De komende periode wordt het nieuwe beleid ingevoerd. Philips Pensioenfonds deed al het nodige op MVB-gebied. Bijvoorbeeld het uitsluiten van bedrijven die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens en tabak. We verwachten later dit voorjaar nieuwe uitsluitingen aan dit rijtje toe te voegen. Daarnaast is, als gezegd, een onderdeel van het nieuwe beleid om beleggingen te selecteren die in positieve zin kunnen bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Dit onderdeel van het nieuwe beleid is niet van de ene op de andere dag te realiseren. Hiervoor is eerst onderzoek nodig. Hoe ga je bijvoorbeeld meten wat de bijdrage van een belegging is aan deze thema’s? En welke beleggers kunnen we hiervoor het beste inschakelen? Hoe houden we de uitvoering eenvoudig en de kosten acceptabel? Ons voornemen is om deze implementatie dit jaar te realiseren.
 

Verantwoording afleggen

In onze nieuwsbrief vertellen we u in het artikel ‘Wist u dat’ meer over de wijze waarop we verantwoording afleggen over ons MVB-beleid. Maar in deze column sta ik daar graag ook bij stil. Op onze website is veel informatie te vinden. De afgelopen maanden hebben we ook nieuwe informatie toegevoegd. Zo geven we inzicht in de beleggingen in de portefeuille. Elk kwartaal kunt u teruglezen op welke manier wij dialoog hebben gevoerd over duurzaamheidsthema’s met bedrijven waarin wij beleggen. En u kunt zien hoe vaak we voor of tegen voorstellen van bedrijven hebben gestemd tijdens aandeelhoudersvergaderingen.

Jasper Kemme
Algemeen Directeur