Nieuws

Gedeeltelijke indexatie pensioenen

24 maart 2020

Eind 2019 was de beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds 114,2%. Met deze dekkingsgraad kunnen wij de pensioenen volgens ons indexatiebeleid gedeeltelijk verhogen. De pensioenen worden daarom per 1 april 2020 verhoogd met 0,64%. Onze ambitie was 2%. 

Looninflatie en prijsinflatie gelijk aan elkaar 

Voor pensioenontvangers en houders van een premievrije polis is onze indexatie-ambitie gelijk aan de prijsinflatie* volgens de afgeleide consumentenprijsindex. Het afgelopen jaar steeg deze index met 2%. Voor pensioenopbouwers is onze indexatie-ambitie gelijk aan de looninflatie**. Ook deze was over het afgelopen jaar 2%.

Voor pensioenopbouwers: volledige pensioenopbouw in 2020

In 2020 bouwen onze pensioenopbouwers volledig pensioen op, namelijk 1,85% van de pensioengrondslag. In 2021 is de pensioenopbouw waarschijnlijk ook 1,85%. Door strengere wettelijke regels is er een kleine kans dat u in 2021 iets minder pensioen opbouwt dan 1,85%. Vanaf 2022 is de hoogte van de pensioenopbouw volledig afhankelijk van afspraken die aan de cao-tafel worden gemaakt en van de uitwerking van het Pensioenakkoord.

Toekomst uiterst onzeker als gevolg van coronavirus 

Het zal u niet ontgaan zijn dat de aandelenkoersen als gevolg van het coronavirus sterk zijn gedaald. Hetzelfde geldt voor de rente. Dit alles heeft een grote invloed gehad op onze financiële positie sinds 1 januari 2020. Onze actuele dekkingsgraad bevond zich medio maart ergens rond de 100%. Dat betekent niet dat ook de beleidsdekkingsgraad zich direct in de gevarenzone bevindt. Deze laat namelijk het gemiddelde zien van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. Maar als de situatie niet verbetert, zal ook de beleidsdekkingsgraad zich over een jaar ergens rond de 100% bevinden. 

Of de situatie het komende jaar zal verbeteren, is onmogelijk te voorspellen. De onzekerheden zijn groot. Daarom moeten we er ernstig rekening mee houden dat onze beleidsdekkingsgraad de komende jaren niet hoog genoeg zal zijn, dat wil zeggen boven de 110%, om uw pensioen gedeeltelijk te kunnen verhogen. Ook is de kans flink toegenomen dat onze beleidsdekkingsgraad onder de 100% komt te liggen. Als dat gebeurt, komt de vraag aan de orde of wij uw pensioen moeten gaan verlagen. 

* De ‘prijsinflatie’ is gebaseerd op de ontwikkeling van de afgeleide consumentenprijsindex zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek over de periode januari 2019 – januari 2020.

** Onder looninflatie verstaat het Fonds de cao-schaalaanpassing bij Philips, ook voor diegenen die werkzaam zijn bij Signify. Voor het indexatiebesluit van 2020 kijken we naar de cao-schaalaanpassing(en) van 2 april 2019 tot en met 1 april 2020.