Nieuws

Blue Sky Group gaat vanaf 2021 pensioenbeheer verzorgen

7 april 2020

Vanaf 1 januari 2021 gaat pensioenbeheerder Blue Sky Group de administratie van uw pensioen verzorgen, evenals de informatievoorziening aan u als deelnemer. Recent is de overeenkomst voor deze dienstverlening getekend, nadat wij u half februari al informeerden over de getekende intentieverklaring met Blue Sky Group. Tot 1 januari 2021 blijft onze huidige pensioenbeheerder, PGGM, de administratie van uw pensioen verzorgen.

Optimaal voorbereid op de toekomst

Philips Pensioenfonds is vorig jaar een selectieprocedure gestart, omdat wij optimaal voorbereid willen zijn op de toekomst. Wij verwachten namelijk dat in de toekomst een grotere flexibiliteit op het gebied van de pensioenuitvoering nodig is. Actuele ontwikkelingen, waaronder de gesprekken over de invoering van een nieuw pensioenstelsel, zijn hiervoor de aanleiding. Om die reden is besloten om via een selectieprocedure te bepalen, wie vanaf 1 januari 2021 de pensioenuitvoering voor Philips Pensioenfonds gaat doen.

Waarom Blue Sky Group?

Na een uitvoerig selectieproces kwam Blue Sky Group naar voren als de beste partij voor Philips Pensioenfonds. Het IT-systeem van Blue Sky Group heeft bewezen de gevraagde flexibiliteit te kunnen leveren en is bovendien toekomstbestendig. Dit was een belangrijk argument om voor deze partij te kiezen. Maar wij hechten uiteraard ook het grootste belang aan een kwalitatief goede uitvoering van de pensioenregeling. Zodat u er als deelnemer op kunt vertrouwen dat uw pensioen bij ons in goede handen is. Wij denken dat Blue Sky Group deze kwaliteit kan leveren en dat wij samen met hen de dienstverlening aan u naar tevredenheid kunnen voortzetten.

Blue Sky Group is een middelgrote pensioenuitvoerder. Op dit moment verzorgt Blue Sky Group de pensioenuitvoering voor ruim 90.000 deelnemers van de pensioenfondsen voor onder andere KLM-personeel en SNS REAAL.

Zo geruisloos mogelijk

De transitie naar een nieuwe pensioenbeheerder is een belangrijk en veelomvattend proces. Het zal projectmatig worden aangepakt onder uiteindelijke verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van het Fonds. Het Fonds stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de overgang voor u als deelnemer zo geruisloos mogelijk verloopt en eventueel ongemak tot een minimum wordt beperkt.