Nieuws

Corona: op korte termijn geen invloed op uw pensioen

23 maart 2020

Iedereen in Nederland wordt geraakt door de maatregelen die de overheid heeft getroffen om de gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Dit geldt dus ook voor u. Misschien werkt u nu verplicht thuis, of in een aangepaste situatie op uw werkplek. Of kunt u als gepensioneerde geen vrijwilligerswerk meer doen of niet meer terecht bij uw favoriete vereniging. Wij hopen dat u deze tijd desondanks goed en vooral gezond doorkomt. Ook aan Philips Pensioenfonds gaat de coronacrisis uiteraard niet voorbij. Graag informeren wij u over de gevolgen van deze crisis voor Philips Pensioenfonds. Alsmede over de maatregelen die wij hebben getroffen om te zorgen dat de werkzaamheden bij het Fonds doorgaan en dat de pensioenen worden uitgekeerd.

Geen invloed op de uitbetaling van uw pensioen

Ontvangt u pensioen van ons? Dan krijgt u uw maandelijkse pensioenbedrag zoals u dat van ons gewend bent. U vindt op onze website een overzicht van de betaaldata.

De invloed op de dekkingsgraad

De wereldeconomie staat onder druk door het coronavirus. Beleggers maken zich zorgen over de economische gevolgen van het virus en daardoor gaan financiële markten hard onderuit. We zien daarnaast een daling van de rente. Daardoor daalt de dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds. We volgen de huidige marktontwikkelingen op de voet maar blijven ons ook richten op de lange termijn. Aangenomen mag worden, dat indien het virus bedwongen is, ook de economische activiteit in de wereld weer op gang zal komen en de financiële markten zich geleidelijk gaan herstellen. In dat geval zal ook de dekkingsgraad van het Fonds weer gaan stijgen. In welke mate de economie geraakt wordt en hoe snel deze weer kan herstellen, is uiteraard onbekend. De onzekerheid is op dit moment groot. Wij zullen u blijven informeren over de financiële situatie van het Fonds en de gevolgen daarvan voor uw pensioen.

Betekent dit iets voor de hoogte van uw pensioen?

Op dit moment heeft het nieuws over negatieve aandelenkoersen en de lagere rente nog geen directe invloed op uw pensioen. Per 1 april 2020 wordt het indexatiebesluit dat eerder dit jaar is genomen, doorgevoerd in de (opgebouwde) pensioenen van onze deelnemers. Wel is de verwachting over onze toekomstige indexatiemogelijkheden door de coronacrisis beïnvloed. Eind 2020 is er meer duidelijkheid over wat dit betekent voor de hoogte van uw pensioen in 2021. U leest meer over het indexatiebesluit en over de toekomstverwachting in de persoonlijke brief die u als deelnemer binnenkort van ons ontvangt.

Maatregelen bij Philips Pensioenfonds

Wij houden ons aan de maatregelen van de overheid. Zo werken we thuis als dat redelijkerwijs mogelijk is. Het Bestuur en het Crisisteam van Philips Pensioenfonds volgen de ontwikkelingen op de voet.
De pensioenuitvoering en het vermogensbeheer van Philips Pensioenfonds zijn uitbesteed. Daarom wordt nauwlettend gevolgd of onze pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder voldoende doen om in te spelen op de steeds veranderende situatie. Deze partijen houden op hun beurt het Fonds dagelijks op de hoogte van maatregelen die zij nemen. Deze maatregelen zijn erop gericht om te zorgen dat de belangrijke processen doorgaan en de dienstverlening voor deelnemers op peil blijft. Tot nu toe hebben deze maatregelen het beoogde effect gehad.

Heeft u vragen?

Wij vinden het belangrijk dat u bij ons terecht kunt voor vragen. U kunt ons dan ook gewoon bereiken via onze Klantenservice. Alleen de persoonlijke gesprekken op locatie worden tijdelijk omgezet in een gesprek per telefoon of worden uitgesteld naar een later moment.