Nieuws

Actuele dekkingsgraad stijgt van 110,9% naar 113,1% in oktober

18 november 2019

De afgelopen maand is de actuele dekkingsgraad gestegen van 110,9% (eind september) naar 113,1% (eind oktober). In oktober is de rente, na een daling in het derde kwartaal, weer gestegen. Dit komt doordat de VS en China dichter bij een oplossing voor het handelsconflict lijken te komen. Bovendien is een harde Brexit op korte termijn afgewend nu de EU akkoord is met een derde uitstel tot 31 januari 2020. Door deze rentestijging daalde weliswaar de waarde van de portefeuille met vastrentende waarden. Maar dit negatieve effect op de dekkingsgraad werd meer dan teniet gedaan door een sterkere daling van de pensioenverplichtingen. Aandelenmarkten reageerden ook positief op de ontwikkelingen ten aanzien van het handelsconflict en Brexit. De waarde van de portefeuille met zakelijke waarden nam in afgelopen maand toe. Per saldo zorgden de stijging van de rente en positieve aandelenmarkten voor een toename van de actuele dekkingsgraad met 2,2 procentpunt in oktober.

De stijging van 2,2 procentpunten is nog niet direct zichtbaar in de hoogte van de beleidsdekkingsgraad. Dit komt omdat de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden laat zien. De beleidsdekkingsgraad bedroeg eind oktober 114,3%.

Ga naar grafiek dekkingsgraad