Nieuws

December-editie van magazine Generaties verschenen

20 december 2019

Alle deelnemers die pensioen opbouwen bij Philips Pensioenfonds of een pensioen van ons ontvangen, hebben vandaag de nieuwste editie van ons magazine Generaties ontvangen. In deze editie komen Christiane van der Wateren en Eric Coutinho aan het woord over de rol van het Verantwoordingsorgaan binnen Philips Pensioenfonds en de nieuwe samenstelling van het Verantwoordingsorgaan. Ook vertellen wij u wat het Pensioenakkoord betekent voor u als deelnemer van Philips Pensioenfonds. 

Daarnaast is een artikel opgenomen waarin wij u informatie geven over wat het financieel betekent voor uw gezin als u onverhoopt komt te overlijden. Lees over deze en andere onderwerpen in de nieuwste editie van Generaties.

Bijlage Grootte

Lees Generaties van december 2019

20 december 2019

De nieuwe editie van ons magazine Generaties is verschenen.

4.11 MB